Tuli&Savu


Kaikki kirjoitus on luonnosta

12.4.2022 :: nro 106, Pääkirjoitukset

Tämän numeron lähtökohtana on biotaide ja -runous, mutta tekovaiheessaan se laajeni, paisui ja kasvoi. Varsinaista biorunoutta tehdään Suomessa verrattain vähän, mutta posthumanismi ja ympäristötietoisuus ovat lyöneet läpi kirjallisuudessa. Luomakunta lähestyy runoutta poikkitaiteellisesti. Joonas Pulkkisen haastattelussa kuvataiteilija Leena Saarinen kertoo linnunlauluun perustuvista teoksistaan, ja Riikka Ala-Hakula tarkastelee Jenna Sutelan monimediaalisia töitä. Luomakunnassa teknologian nopanheitto ei kumoa […]

» Lue lisää

Nro 82

30.9.2015 :: nro 82, Sisällysluettelot

» Lue lisää

Elitismi

30.9.2015 :: nro 82, Pääkirjoitukset

Sana ’eliitti’ juontuu latinan kielen sanasta eligere, joka tarkoittaa valitsemista. Eliitin asema perustuu arvottamiseen, olipa kyse sosiaalisesta, poliittisesta tai makuun liittyvästä valta-asemasta. Valtaa edustava ryhmittymä mielletään ja / tai se mieltää itsensä valiojoukoksi. Tämä ”laadullisesti paras aines” sijaitsee aina hierarkian huipulla. Poliittisen ja taloudellisen eliitin tunnistaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin maun eliitin nimeäminen. Taloudellisen eliitin […]

» Lue lisää

Sydämen pohjapiirros

26.9.2015 :: Arvostelut

  Silene Lehto: Lumikin sydän. WSOY 2014. 88 s.   Silene Lehdon toinen runokokoelma Lumikin sydän hahmottelee pohjapiirrosta universaalista, henkisen ja fyysisen todellisuuden välillä tasapainoilevasta ihmisestä. Kiitetyn esikoisteoksen Hän lähti valaiden matkaan (2011) tapaan Lumikin sydän lähestyy aihettaan varsin laaja-alaisesti: kuuteen osaan jäsentyvä teos etenee leikkaussalista kansansatujen ja taidehistoriallisten kertomusten kautta aina Raamatun kuvastoon saakka. […]

» Lue lisää

Nro 81

16.6.2015 :: nro 81, Sisällysluettelot

» Lue lisää

Pohjapiirros

16.6.2015 :: nro 81, Pääkirjoitukset

Runotekstiä verrataan usein nuotteihin tai partituuriin: itse teos, runo, syntyy vasta lukijan kokemuksessa tai tulkinnassa. Paperia vasten piirtyvät säkeet mieltyvät luennan pohjapiirrokseksi, rakentamista odottavana ja ohjaavana hahmotelmana. Ajatus pohjapiirroksesta liittyy kysymyksiin tekstin tilallisuudesta ja sivuilta aistittavasta asetelmallisuudesta. Mittakaavat vaihtelevat sen mukaan, kuinka runoilija sommittelee kokoelmansa. Tässä numerossa pohjapiirros toimii mainittuja teemoja kokoavana käsitteenä ja samalla […]

» Lue lisää