Arvostelut


Eivät kaikki linnut ole lempeitä

13.3.2018 :: Arvostelut

 

Jacques Prévert

Sanoja

Suom. Antti Nylén

Sputnik Oy 2016, 158 s.

 

Sputnik on tunnetumpi Aki Kaurismäen elokuvien tuotantoyhtiönä kuin runokustantajana. Vaan sen kerran kun yhtiö runokirjan julkaisee, painate on tietenkin Antti Nylénin suomennos Jacques Prévertin (1900–1977) rakastetusta kokoelmasta Sanoja (Paroles, 1946). Tämä on luontevaa, sillä Prévertin sanailun lahjat ovat ohittamaton osa Kaurismäenkin taiteen taustalla vaikuttavia Marcel Carnén ja Jean Renoirin 1930- ja 1940-luvun elokuvia. Kynäniekkojen kinotoiminta ei suinkaan ole tuntematon ilmiö: samoihin aikoihin Prévertin kanssa yhdysvaltalainen proosamestari William Faulkner vaikutti Howard Hawksin klassikoiden käsikirjoittajana. Sekä Prévertin että Faulknerin kirjoittamat elokuvat ovat tahoillaan vaikuttaneet film noirin syntyyn, mutta kenties tekstilajierosta kielii, että Prévertin mannermaista sumuisuutta kuvanneita teoksia kutsutaan runolliseksi realismiksi.

Onko runollinen realismi kiertoilmaus oman elinympäristön paikoin surrealistisellekin kuvaukselle? Vaikka Prévert ei Nylénin taustoittavien jälkisanojen mukaan edes osallistunut surrealistien varsinaiseen julkaisutoimintaan eikä missään nimessä ollut André Bretonin kaltainen keskushahmo, ovat vaikutteet läsnä hänen runoudessaan. Prévert oli tukevasti paikalla, kun Pariisissa tapahtui. Aikalaisuus ja surreaaliseurapiireissä pyörähtely jäävätkin lopulta tästä ehkä vahvimmiksi aihetodisteiksi; ryhmittymän ohjelmallisuudesta tai metodisuudesta ei runoilijan sanailussa ole merkkejä. Yhtä kaikki ympäröivän elämän havainnointi on avoin kummuuksille, kommelluksille ja käänteille. Näkeminen on radikaalilla tavalla luovaa toimintaa.

Muista taiteenlajeista kiinteä yhteys syntyykin elokuvan lisäksi maalaustaiteeseen, kytkeytyväthän kokoelman kaksi viimeistä, runsasta runoa Prévertin aikalaisen, Picasson, tuotantoon. ”Picasson taikalyhty” on runomuotoinen esitys espanjalaismaalarin teosten paljoudesta ja kaikkeudesta, mutta samalla tapaa Prévertin omistakin näyistä muodostuu kiehtovia taikalyhtyesityksiä. Verevä on myös van Goghiin viittaava ”Vincentin valitus”, jossa taiteilija kantaa itsetuhoisen uhrinsa rakkauden alttarille Arlesin ”kiljuen pyörivän” auringon alla.

Usein havainnot ovat kuitenkin myös koruttomia, parilla viivalla piirrettyjä tilannekuvia. Nokkeluus palautuu sanaleikkeihin ja kaksoismerkityksiin, joiden täydellinen kääntäminen on haastavaa. Ehkä siksi Prévertin runoja ei tätä ennen ole suomennettu kuin hajaotanta, josta suurin osa, runsas kourallinen, sisältyy Aale Tynnin toimittamaan ranskalaismodernismin antologiaan Tulisen järjen aika (1962). Tällä välin uusia suomennoksia ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole kuulunut vuosikymmeniin. Nylénin käännökset ovat Tynnin versioita suorasanaisempia, mutteivät itsestäänselvästi ”ajanmukaisempia”: Tynnin etanat matkustavat Pariisiin ”bussilla”, Nylénin ”linjurilla”. Nylénin ansioksi laskettakoon myös käännösvirheen oikaisu: ”La Grasse Matinée” ei runon ruokahaaveiluista huolimatta käänny silkaksi ”Mässäilyn aamuksi”, vaan idiomaattisempi merkitys on Nylénin ”Venähtänyt aamuhetki”. Prévert ilman muuta asettaa sanan grasse läskisyyden runonsa kuvaamaa nälän, toivottomuuden ja väkivallan ”hirvittävyyttä” vasten. Mässäilyyn asti ei silti ikinä ehditä.

Rujoimmillaan runot jäävät mieleen häiritsevinä, groteskeinakin kuvina. Monin paikoin Prévert osoittaa myös humoristista havaintokykyä ikävyyksien ja ikävystyttävyyden kuvaajana, kuten proosamuotoisessa lapsuuskuvauksessa ”Sukukalleuksia eli vanginvartijaenkeli”:

Yksi veljistäni sai jäykkäkouristuksen ja kuoli. Elämä oli kammottavan tylsää, jokainen päivä oli kuin sunnuntai; kaduilla ihmiset kulkivat totisina, pystysuorina, ja rannalla he riisuutuivat, menivät uimaan, hukuttautuivat, pelastautuivat, pukivat vaatteet ylleen ja onnittelivat itseään tapahtuneesta ankean säntillisesti; kaikesta tuli harmaata massaa, leipä oli kynnysmatolla, mies saapui lukemaan kaasumittaria ja kellot soivat kuolleille ja naimisiin meneville.

Kaupunkinsa runoilijana Prévert asettuu komeaan jatkumoon muun muassa François Villonin (1431–1463) ja Nylénin aiemmin suomentaman Charles Baudelairen (1821–1867) kanssa. Historiallisista syistä Prévert on etenkin sodan ja miehityksen koetteleman Pariisin kuvaaja ja siinä toimessaan puhutteleva aikalaistodistaja.

Runo ”Rue de Buci nykyään…” esittää alennustilaa, johon latinalaiskorttelien hengen ja elämän iloja ennen pursunnut katu on miehityksen aikana joutunut: sievät tytöt, jokasään torimuijat, sitruunat ja veriappelsiinit ovat joutuneet väistämään ”riutunutta sotaa”, joka ”vierii ohi mekaanisissa pikku kärryissään” katua, joka on ”tyhjä ja ankea hylätty kuin vanha maitopurkki”. Silti tehokkaimmin sodan turhauttavuus tiivistyy kuulun ”Barbara”-runon huudahdukseen ”Mitä paskaa sota”. Tuhahdus voi kuulostaa arkiselta, mutta runo edustaa juuri tavallisen kaupunkikokijan näkökulmaa niin kuolemaan, kauhuun, sodan tuli-, teräs- ja verisateeseen kuin vähäisempiin riesoihin.

Sodanvastaisuuden ohella ja yleisemmin Prévertin runous asettuu kaikenlaista ankeuttamista vastaan. Lystikkyydet jäävät helposti hallitsevimmaksi mielikuvaksi, mutta, kuten Nylén huomauttaa jälkisanoissaan, se on vain osatotuus: ”Tragiikan [Prévert] vie usein estottomasti kyynisyyden ja julmuuden rajoille asti. Hän ei ole vain lempeä lippalakkipäinen linturunoilija.” Mutta eivät kaikki linnutkaan ole lempeitä! Runosta toiseen saapuvat paikalle linnut, monimuotoisina: toisinaan ne kylvävät tullessaan anarkiaa koululuokkaan, toisinaan laskeutuvat huoleen ja epätoivoon eivätkä lähde hätistelemälläkään. Silti ”kaikki linnut tekevät parhaansa”, kuten runoilija vakuuttaa runossaan ”Niitä näitä linnuista”. Mutta tekeekö runoilija parhaansa lintujen suhteen? Linnukkuus voi olla sisäsyntyistä, sydänperäistä vapauden kaipuuta, jopa ”vauhkoutta” kuten runossa ”Linnustaja”. ”Miten linnusta saadaan muotokuva” -runossa se sitä vastoin edustaa jotain varoen tavoiteltavaa ulkona lentelevää runohenkeä, joka on hellävaroen pyydystettävä taiteilijan luomaan häkkiin.

Useat Sanojen runoista ovat tunnettuja chansoneina. Joitakin on suomenneltu laululyriikaksi aiemminkin, ainakin ”Barbara” ja ”Laulu etanoista jotka menevät hautajaisiin”, jonka on nimellä ”Kaksi etanaa” tulkinnut Arja Saijonmaa. Suomentaja voi tukeutua tunnettuun tai uudistaa siekailematta. Tuntuu itsetarkoituksellisen konstikkaalta, että Nylén on kääntänyt ”Barbaran” alkusäkeet ”Rappelle-toi, Barbara” varta vasten kielteiseen muotoon ”Älä Barbara unohda sitä”. Olisiko ratkaisu sama, jos ei olisi riuhtaistava etäisyyttä Jukka Kemppaisen iskelmänä levinneen suomennoksen aloitukseen ”Muistathan, Barbara” tai Tynnin imperatiiviin ”Muista Barbara”?

Nylén tähdentää, että Prévertille itselleen painettu runokokoelma ei ollut mikään fetišši, vaan kokoelmaan sisältyvät runot oli alun alkaenkin tarkoitettu elämään kaduilla, huulenheittoina, laulelmina. Suomennosten toimivuudellekin parhain testi olisi laulaa sen lauluja – ei välttämättä Joseph Kosman säveliin istutettuina, vaan ehkä uusi suomennos voisi innoittaa uusiin sävellyksiinkin? Ylipäätään laulelma karunkauniina, runouteen nivoutuvana lajina näyttäisi olevan nykyään valitettavan vähäisesti edustettuna välittömässä sävelympäristössämme. Siksikin Prévert-suomennos ilahduttaa! Toivottavasti joskus saadaan suomennoksia myös Prévertin henkisten oppipoikien Boris Vianin ja Serge Gainsbourgin taituroinneista.

 

Tytti Rantanen

 

Share

Melankoliaa kielen leikkikehässä

6.2.2018 :: Arvostelut

Timo Salo

Mutta ennen muuta

Poesia 2017, 136 s.

 

Harri Nordell kirjoitti taannoin (HS, 6.8.2017) arviossaan Pauli Tapion esikoisteoksesta Varpuset ja aika, että teos on kotimaisen runouden kentällä ”myönteinen poikkeus”, sillä Tapio kirjoittaa ”selkeää aikalaisrunoutta”, joka on viime vuosina jäänyt ”kieltä tutkiskelevien ja ilmaisuun keskittyvien kokoelmien varjoon”. Tällaiset tölväisyt ovat onneksi nykyään harvinaisempia kuin joitakin vuosia sitten, mutta Nordellin kritiikki vahvistaa silti ikävällä tavalla vastakkainasettelua, jossa yhtäällä on oikeita aiheita, kuten historiaa, aikaa ja aikalaiskokemusta käsittelevää runoutta, ja toisaalla jokin tyhjiö, jossa runoilijat tutkivat kieltä.

Hyvä esimerkki tällaisten jakojen turhuudesta on Timo Salon uusin teos Mutta ennen muuta.  Vaikka suomalainen nykyrunous yleisesti ottaen onkin tietoisempaa omasta materiaalisuudestaan kuin viisitoista vuotta sitten, niin harva runoilija ammentaa yhtä vahvasti kielen konkretiasta kuin Salo. Hänen runoudessaan merkitykset syntyvät äänteiden, kirjainten ja etymologisten kerrostumien tasolla, usein myös erilaisten rajoitteiden kautta. Salo on aiemmin julkaissut runouden ja aforistiikan rajapinnassa liikkuvan Epätietokirjan (2009) sekä runoteokset Eroosio ja Esiintymä (2014). Hänen tuotantonsa on jäänyt melko vähäiselle huomiolle, vaikka hän on näkyvä hahmo runousyhteisössä. Sosiaalisessa mediassa Salo on tunnettu anagrammirunoudestaan, joka muodostaa kirjojen rinnalle eräänlaisen jatkuvan tuotannon virran. Anagrammit tuntuvat olevan eräänlaisia arkirutiineja, samaan tapaan kuin Sami Liuhdolle sananeliöt.

Mutta ennen muuta ei kuitenkaan palaudu mihinkään yksittäiseen menetelmään tai keinoon, vaan kyseessä on selvästi punnittu teoskokonaisuus ulkoasua myöten. Poesian pyrkimys tehdä kirjoistaan kauniita esineitä tekee todella oikeutta Salon teokselle, jossa tekstin visuaalinen ilme on olennaisen tärkeä elementti. Tästä kertoo jo se, että tekijä itse on taittanut teoksen. Kuten yhä useammin kotimaisessa nykyrunoudessa, teoksen perusyksikkö ei ole runo vaan sivu tai aukeama. Sivu on jaettu kolmeen palstaan, mikä mahdollistaa lukusuunnan vaihtelun ja erilaiset typografiset asettelut. Fragmentaarisuus, poeettisen diskurssin epäjatkuvuus, monimerkityksisyyden maksimointi, yksityiskohtien runsaus ja teoksen laajuus (yli 130 sivua) tuntuvat aluksi hengästyttäviltä. Vähitellen kielen virrasta alkaa kuitenkin erottua toistuvia motiiveja, teemoja ja hahmoja.

Teoksen alaotsikko, ”Virityskuva”, viittaa analogisen television säätämistä varten lähetettävään testikuvaan. Kyse on siis kokeilusta, testaamisesta, hapuilusta, etsimisestä, jostakin mikä hakee muotoaan. Samalla ohjelmaa edeltävä virityskuva muistuttaa television teknologiasta, sen aineellisista toimintaedellytyksistä. Luentaan voi etsiä suuntaviivoja myös alussa lainattujen sanakirjaotteiden kautta. Esimerkiksi Nykysuomen sanakirja antaa sanalle aikaistua merkitykset ”varttua tai kehittyä täysi-ikäiseksi” sekä ”joutua liian aikaisin”. Verbi kehkeä taas sisältää Suomen sanojen alkuperän mukaan sellaisia merkityskerrostumia kuin ”kehittää”, ”kehittyä”, ”keriä”, ”päästää”, ”purkaa” ja ”purkautua”. Huomionarvoista on, miten yhteen sanaan voi kätkeytyä jopa toisilleen vastakkaisia merkityksiä. Tämä merkitysten jännitteisyys luonnehtii koko teosta. Erityisen selvästi se näkyy tavassa, jolla aikuisuutta ja aikuistumista käsitellään: ”Aikuisuus eroottisia vinjettejä, | kuka joutuu kenenkin kehään”; ”Luontoa on moitittava: se ajaa // tikanpojan puuhun muttei vie // ihmiseltä ihmisen pelkoa.”; ”Niin lapsesta kypsyy aikuinen, | aikuinen aikuisten maailmaan / kuin aikuisesta kypsyy kuollut | kuollut kuolleitten maailmaan”.[1]

Vastakohtien välinen jännite ilmenee myös läpi teoksen toistuvissa rakentamisen ja purkamisen teemoissa. Rakentaminen yhdistyy leikkiin, joka puolestaan liittyy kielenkäyttöön ja kirjoittamiseen: ”[kenen rakennuspalikoita nuo | ovat, kenen kiviä. Kuka leikkii / tuossa kehässä noilla telineillä”. Kielen leikkikehä on ambivalentti tila, joka toisaalta vertautuu Parthenoniin ja pyhäkköön, toisaalta hiekkalaatikkoon, joka taas vie ajatukset edellä mainittuun lapsuuden ja aikuisuuden pohdintaan. Purkamisen tematiikkaa edustavat lukuisat viittaukset Penelopeen, Odysseuksen vaimoon, joka kosijoita vältelläkseen purki joka yö päivällä kutomansa kankaan: ”pura meitä pakanoista, kehota | merkitystämme kohentumaan | nostata purkutyö yllytä hullua / kohauttamisen kautta, käännä | kehoitus silmäpako pärköymä | quasi Penelope telam retexens”.

Kielen konkretiaan kiinnittyvää runoutta pidetään joskus persoonattomana, henkilökohtaiselle vastakkaisena. Salon runous kuitenkin ylittää tällaiset vastakkainasettelut: Mutta ennen muuta –teoksessa on selkeä minä, joka pohtii identiteettiään, muistojaan, kasvuaan ja kehitystään. Omaelämäkerrallisena viittauksena voitaneen pitää muun muassa Pohjanmaan, runoilijan kotiseudun, nimellä leikittelevää kohtaa: ”Haluan pohjan, tahdon maan, | tahdon pohjata, tahdon maan, | tahdon pohjan, pohjan maata, / pohjata, haluan pohjan maata”. Puhuja kaipaa alleen lujaa maata, mutta joutuu rakentamaan suolle: ”Tälle suolle rakennan kallioni, | pahansuopuudelta lemuavalle | hiekalle”. Myös kielen kyky rakentaa minuutta kyseenalaistetaan: ”asiat hajottavat sinut sanoiksi, // sanat hajottavat sinut asioiksi”.

Teoksessa hahmottuva minuus ei missään vaiheessa tule valmiiksi tai tarinallistu. Runojen minä ei ole Odysseus, joka yösijan, viinin ja prinsessan toivossa sepittää viihdyttäviä tarinoita harharetkistään, vaan Penelope, joka kutoo ja purkaa itseään lakkaamatta. Onko kyse valppaasta keskeneräisyydessä elämisestä vai pelkästä neuroottisesta vatvomisesta? Hallitseva tunnelma on melankolia.

Toinen ominaisuus, joka kielitietoiseen runouteen harvemmin liitetään, on lyyrisyys. Tässäkin suhteessa Salo yllättää. Varsinkin toistoon ja muunteluun perustuvassa runossa ”Elegia” on herkkää laulullisuutta: ”taivaita viistävät hautaa | kiertävät linnut, kaukaa / muistuneet mispelipuut | kaartuvat tuulettomaan // lintuja, hautaa kiertävät | kaartuvat tuulettomissa / muistojen karviaispuut, | tuuleton, kaartuva maa.”

Toisto ja erilaiset variaatiot ovat muutenkin Salon keskeistä keinovalikoimaa. Epätietokirjan vastaanotossa kiinnitettiin huomiota Haavikko-vaikutteisiin, ja joitain kaikuja Haavikon myöhäistuotannon ”kuusi metriä syvistä kysymyksistä” on kuultavissa myös Salon uusimmassa teoksessa: ”joskus lintu tulee liian lähelle: // joskus lintu tulee liian lähelle: / joskus lintu tulee liian lähelle: / joskus lintu tulee liian lähelle:”. Välillä pyrkimys tiristää kaikki mahdolliset yhdistelmät käy puuduttavaksi: esimerkiksi sanojen ”syvä”, ”kysyvä”, ”väsyvä” ja ”pysyvä” permutaatioista koostuvan runon yllätyksellisyys häviää muutaman muunnelman jälkeen. Ääneen luettuna runo tosin saattaisi toimia paremmin.

Ja vaikka tietty vakavuus ja alakulo määrittävätkin teosta, niin mukana on myös leikillisyyttä ja huumoria. Kun kielen nuppeja vääntelee, seurauksena on rekisterien yhteentörmäyksiä. Teos esimerkiksi alkaa eräänlaisella rukouksen parodialla: ”päästä sinua ellet siunaa minua […] mittaa aikamme mitalla meitä / oman ikämme verrasta mittaa // älä salli pullistua tästä hiivasta // varkain, äläkä astua säännöstä”. Parodia on läsnä myös Salon aforistiikassa, kuten tässä vanhan kansanviisauden nurin kääntävässä aforismissa: ”lestissään pysyvä jää suutariksi / nukkuu hukkuu pommiin pois”.  Mukana on myös metalyyristä itseironiaa: ”Mikä on keskeistä: lyriikka on |  rauhoittava keskittymishäiriö”. Välillä kielellä leikittely tuntuu hieman väkisin väännetyltä. Seuraava lainaus voisi olla huonosta rap-biisistä tai lavarunosta: ”hillitsemätön kuvitelmamaani / maan urpoi cowbuy-kauppoy, | sovitaan, että maa on piirilevy / vähittäiskaupunkien / kauppoi, | cowboy, kaupunk’maasturboi”.

Mutta ennen muuta on kirja, joka ei niin sanotusti lukemalla lopu. Sen runsautta voi lähestyä kuin konvehtirasiaa, vähän kerrallaan, yksityiskohdista käsin. Sitä voi lukea myös silmäyksittäin, kuin tauluja tai arkkitehtuuria. Ja jos malttaa seurata teoksen langanpäitä hieman pidempään, huomaa olevansa runouden peruskysymysten äärellä.

 

Janne Löppönen

 

1 Käytän lainauksissa |-merkkiä osoittamaan palstanvaihtoa, joka toimii teoksessa usein kesuuran tapaan.

 

Share

Aikamatkustuksen perseilevä uranuurtaja

2.1.2018 :: Arvostelut

Alfred Jarry

Tohtori Faustroll. Johdatus patafysiikkaan

Suom. Sami Sjöberg

Savukeidas 2016, 151 s.

 

Alfred Jarryn (1873–1907) Tohtori Faustroll on kirjalliselta muodoltaan romaani, mutta samalla myös kokoelma patafysiikan keskeisimpiä opinkappaleita. Patafysiikan eriskummallisen näennäistieteen lisäksi Jarry on tunnettu Kuningas Ubu -näytelmistään, ja ennen käsillä olevaa Sami Sjöbergin käännöstä ainoa suomennettu teos Jarryn tuotannosta olikin Pentti Holapan ja Olli-Matti Ronimuksen kääntämä Kuningas Ubu eli Puolalaiset (WSOY, 1967) puolen vuosisadan takaa. Kirjallisen perintönsä lisäksi Jarry tunnetaan eksentrisenä kirjailijahahmona. Lyhyen elämänsä aikana hän tuli pariisilaisissa seurapiireissä kuuluisaksi erityisesti kovana ryyppymiehenä ja innokkaana polkupyöräilijänä, joka usein hääti jalankulkijat edestään ampumalla ilmaan.

Jarryn vaikutus 1900-luvun kaunokirjallisuuteen, filosofiaan ja kuvataiteeseen on merkittävä ja monihaarainen. Patafysiikan on nähty edeltävän Martin Heideggerin pyrkimyksiä metafysiikan ylittämiseen, se on vaikuttanut suuresti Jean Baudrillardin filosofiaan sekä laajemmin ennakoinut postmodernia todellisuuskäsitystä. Ranskalaisen avantgarden saralla Jarrya ihailivat niin surrealistit kuin OuLiPo-ryhmittymäkin. Omalta osaltaan Jarryn perintöä on kantanut Pariisissa vuonna 1948 perustettu Collège de ’Pataphysique,[1] jonka jäsenlistalla tuttujen nimien lukuisuus saattaa yllättää: jäseniä ovat olleet esimerkiksi Marcel Duchamp, Eugène Ionesco, Joan Miró, Man Ray ja Raymond Queneau.

Oma paikkansa patafysiikalla on myös käsitteellisen taiteen esihistoriassa. Jarrylla on ollut merkittävä vaikutus Duchampin keskeisiin teemoihin, ja esimerkiksi nykykirjallisuuden konseptualistisen suuntauksen johtaviin nimiin kuuluva Christian Bök, joka on runoudessaan hyödyntänyt sekä näennäistieteellisiä että eksakteja luonnontieteellisiä menetelmiä, on Jarrylle paljon velkaa. Bökin konseptualistikollega Kenneth Goldsmith puolestaan on nimennyt Kuningas Ubun hahmon mukaan avantgardekirjallisuuden verkkoarkisto UbuWebin.

Huomionarvoista on, että patafysiikan näennäistieteelliset rakenteet kehittyvät romaanimuodon kautta, ja näin ollen filosofia, (näennäis)tieteellisyys ja kaunokirjallisuus sekoittuvat Faustrollissa erottamattomasti. Patafyysinen maailmankuva kehittyy ”uustieteellisen” romaanin maailmassa elävän Tohtori Faustrollin henkilöhahmon ympärille. Romaani on tyylillisesti ja sisällöllisesti runsas. Vaikka Jarry hyödyntääkin monia romaanimuodolle tyypillisiä elementtejä, kuten henkilökuvausta ja matkakertomuksen muotoa, romaanista tekee kokeellisen näiden muotojen sekoittuminen tieteellisiin ja mystiikan diskursseihin.

Myös poikkeuksellisen julkilausuttu intertekstuaalisuus sitaattien, suorien kirjailijaviittausten ja Jarryn ystäväkirjailijoille kohdistettujen omistusten kautta etäännyttää kirjaa perinteisen romaanin konventioista. Intertekstuaalisuuden eksplisiittisyyttä kuvastaa esimerkiksi kirjan alun luettelo, jossa esitellään kaikki Faustrollin asunnossa olevat 27 nidettä. Tätä taas seuraa lista, jossa kieli poskessa luetellaan, mitä Faustroll on näistä kirjoista ammentanut: ”Mallarmélta neitseellisen, eloisan ja kauniin nykypäivän. / Mendèsilta vihreällä merellä puhaltavan pohjoistuulen, joka sekoitti suolansa satakaksikymmenvuotiaaksi soutaneen kaleeriorjan hikeen. / Odysseuksesta Peleuksen nuhteettoman pojan iloisen kävelyn liljapellolla.” Rakenteeltaan romaani on jaettu kahdeksaan ”kirjaan” ja 41 lukuun, jotka ovat pääosin parin kolmen sivun mittaisia itsenäisiä kokonaisuuksia. Kokonaisuutena romaani on siis fragmentaarinen ja moniaalle harova.

Mistä patafysiikassa sitten on kyse? Tieteenfilosofian näkökulmasta se on reaktio luonnontieteiden kehitykseen 1800-luvun jälkipuoliskolla ja pyrkimys metafysiikan ylittämiseen. Faustrollissa annetun määritelmän mukaan patafysiikka on ”asetettu metafysiikan päälle, joko viimeksi mainitun rajoitteiden sisälle tai niiden tuolle puolen, ulottuen yhtä kauas metafysiikan tuolle puolen kuin jälkimmäinen ulottuu fysiikan tuolle puolen”. Patafysiikka kritisoi yleisluontoista tiedettä ja kiinnittää huomion poikkeuksiin ja erityistapauksiin, jotka patafysiikan mukaan romuttavat tieteellisen maailmankuvan uskottavuuden. Ironisesti patafysiikka siis kritisoi tiedettä pseudotieteen keinoin.

Patafysiikan varsinainen tutkimuskohde ovat epifenomeenit. Kyseisellä sanalla tarkoitetaan jollekin ilmiölle rinnakkaista ilmiötä, jonka kausaalinen suhde edelliseen on epäselvä. Jarry toteaa epifenomeenin olevan ”usein sattumanvarainen”, toisin sanoen poikkeustapaus. Gilles Deleuzen tulkinnan mukaan Jarryn käsitys epifenomeenista on rinnasteinen Heideggerin olemisen käsitteen kanssa.[2] Tällä Heidegger tarkoittaa ilmiöiden olemassaoloa, joka on yksittäisten, havaitsijalle ilmenevien ilmenemismuotojen tuolla puolen. Näin käsitettynä ilmiö on havaitsijastaan riippumaton. Tämä kriisiyttää metafysiikan, joka, kuten Sjöberg kirjan esipuheessa toteaa, ”perustuu ajatukselle subjektista, joka kokee, havaitsee ja ajattelee näitä ilmenemismuotoja – ja kutsuu niitä ilmiöiksi”.

Koska patafysiikka tieteenfilosofiana ei ole erotettavissa romaanimuodostaan, yritykset ymmärtää sitä vaativat kaunokirjallista lukutapaa ja tämän lukemisen sivuvaikutuksille altistumista. Esimerkiksi François Rabelais’n fantastisia alatyylisyyksiä seuraten näistä sivuvaikutuksista ovat Jarrylle erityisesti merkityksellisiä huumori ja nauru, jotka todellisuuden ja illuusioiden sekoittuminen laukaisee. Naurun osuutta alleviivaa Bosse-de-Nagen,[3] ”koiranaamaisen paviaanin”, hahmo, joka ei tunne muita ihmisten sanoja kuin ”ha ha”. Bosse-de-Nagen nauru osoittaa samanaikaisesti kaiken ykseyteen ja moneuteen, mihin Jarry vihjaa naurun ääntämystä kuvaamalla: ”Riittävän nopeasti äännettynä, kunnes kirjaimet sekoittuvat, se on yhtenäisyyden idea. / Hitaasti äännettynä se on idea, joka ilmentää kaksinaisuutta, kaikua, etäisyyttä, symmetriaa, suuruutta ja kestoa, hyvän ja pahan kahta periaatetta.”

Yhtä lailla Jarry kirjoittaa Bosse-de-Nagen naurun kahtalaisuuden merkitsevän, ettei hänellä ole ”mitään käsitystä Pyhästä kolminaisuudesta”. Tätä taas seuraa sanaleikki, jossa rinnastetaan kolminaisuus ja pisuaari (ransk. pissotière), jonka Sjöberg loppuviitteessään selittää muistuttavan foneettisesti ilmausta ”kusta kolmanteen” (pisser au tiers). Näin kohosteinen Jumalan kuoleman ja pisuaarinen rinnastaminen ei voi olla herättämättä muistumaa Duchampiin, joka kaksi vuosikymmentä myöhemmin pyrki pseudonimellä R. Mutt esittelemään muotokieleltään kolmiomaista pisuaaria taideteoksena. Jarryn vaikutus Duchampiin onkin ilmeinen.  Ruumiineritteiden vanoja edelleen seuratessa huomattavaa on, että Duchamp esimerkiksi kirjoitti: ”Arrhe est à art ce que merdre est à merde”[4] (suom. ”Käsiraha merkitsee taiteelle samaa kuin paskarat paskalle”). ”Paskarat” (ransk. merdre) on Jarryn käyttämä r-kirjaimen lisäyksellä syntynyt uudissana. Vaikka Jarryn patafysiikkaa ei määritäkään samanlainen taideinstituutioiden kritiikki kuin Duchampilla, on perinteisten esteettisten arvojen haastaminen jätöksiin tukeutumalla kummallekin keskeistä.

Myös Duchampin Suuren lasin ”poikamieskoneen” idea muistuttaa useita Jarryn teosten kuvauksia konemaisesta rakkaudesta. Deleuze kirjoittaa Jarryn surmâle-koneesta (suom. ”superuros”) näin: ”Superuros on ihmisen oleminen, joka ei tunne enää erottelua naisen ja miehen välillä. Nainen kokonaisuudessaan siirtyy koneeseen, kone imaisee naisen ja miehestä yksinään tulee selibaattikyky tai olemisen-kyky, jakautumalla lisääntymisen tunnuskuva: ’kaukana maan sukupuolista’ ja ’tulevaisuuden esikoinen’.”[5] Niin Duchamp kuin Jarrykin pyrkivät ratkaisemaan libidinaaliset ongelmat liittämällä halun koneeseen.

Jarryn kohdalla ei kuitenkaan kannata jäädä tarpomaan pelkästään nietzscheläisen Jumalan kuoleman ilmeisimpiin tekstuaalisiin ilmentymiin. Jarryn teknologinen sensitiivisyys voi nimittäin paljastaa hienovaraisempia mutta sitäkin merkittävämpiä ajan teknologisen kehityksen vaikutuksia subjektin kokemukseen ja patafyysiseen todellisuuskuvaan. Tästä hyvä esimerkki on teoksen jakso ”Clinamen”. Sitä on innoittanut Faustrollin kirjoittamisen aikaan upouusi taiteenlaji elokuva, ja jakson kolmessatoista proosapätkässä kuvaillaan, kuinka ”ennen näkemätön peto Clinamen ejakuloi maailmankaikkeutensa seinille”. Kirjassa kuvatut elokuvat viittaavat nimillään ja sisällöillään varhaisiin, pääasiassa Georges Mélièsin lyhytelokuviin, jos kohta sisältävät myös sepitteellistä ainesta, jota ei viittauskohteena olleissa elokuvissa esiinny.[6] Viittauskohteiden fiktiivisyydestä huolimatta proosapätkät ovat eräitä varhaisimmista esimerkeistä kaunokirjallisesta keinosta kinekfrasis, jonka Juha-Pekka Kilpiö on määritellyt ”elokuvan tai muun liikkuvan kuvan sanalliseksi representaatioksi”.[7]

Erityisen kiinnostavaa onkin, kuinka kinekfrasis palvelee patafyysistä maailmankuvaa. Kuvauksissaan Jarry ei pyri selittämään elokuvia esimerkiksi juonen kautta ymmärrettäviksi eheiksi kokonaisuuksiksi vaan keskittyy valitsemiensa yksityiskohtien kielellistämiseen. Toisaalta Jarry myös lisää kuvauksiinsa ainesta, joka ei voi olla peräisin kuvauksen kohteesta – ilmiselvänä esimerkkinä mustavalkoelokuvaan värejä. Kuten Kilpiö huomioi, kinekfrastinen kuvaus onkin väistämättä sekä alijäämäinen että liiallinen.[8] Seuraava esimerkki kuvaa elokuvan noitaa, jollainen esiintyi esimerkiksi Mélièsin filmissä Chez la sorcière (1901):

 

TAVALLINEN NOITA

 

Hänen kyttyränsä takapuolella, vatsa edessä, kiero niska, hiukset luudanvarren – joka lävistää hänet – lennossa ujeltaen, hän kulkee kynsien alla, kirkkaanpunaisen taivaan kasvillisuus ja Paholaisen luo johtavan tien osoitin.

 

Patafyysikon näkökulmasta kuvauksen alijäämäisyys paljastaa ilmiön havaitsijasta riippumattoman itsenäisyyden. Ylimääräisyys, joka kielennettäessä syntyy, taas paljastaa epifenomeenin, joka ei ole luonnontieteellisesti selitettävissä (esimerkiksi noidan lävistävä luudanvarsi). Kuvaavaa on, että Faustrollin kinekfrasiksia ovat innoittaneet juuri Mélièsin elokuvat, joissa hyödynnettiin ensimmäisenä lukuisia todellisuutta manipuloivia kuvaustapoja, esimerkiksi katoamistemppuja. Vaikka Jarry sitookin elokuvaprojektiot (”ennen näkemätön peto”) mystiikkaan esimerkiksi viittauksillaan noitiin ja Paholaiseen, voi ”Clinamen”-osiota pitää varhaisena dokumenttina elokuvateknologian vaikutuksesta kaunokirjallisuuden ja havainnon suhteeseen – eritoten siihen, kuinka tallentamisen teknologiat manipuloidessaan todellisuutta epätodellistavat myös havaitsemisen kokemusta.

Yhtä lailla Faustrollin kinekfrasikset avaavat väylän tarkastella tallentamisen teknologioiden vaikutusta ajan kokemiseen. Elokuva määrittää itse oman kestonsa, joten se aukenee ajallisesti eri tavoin kuin staattinen teksti, jonka lukemisen keston määrittää lukija. Voisi siis otaksua, että elokuvan tuominen kirjallisuuden sisään voisi muuttaa myös lukemisen ajallisuuden kokemusta. Teknologia aikakäsityksen muuttajana onkin aiheena Jarryn esseessä ”Kuinka rakentaa aikakone”, jonka Sjöberg on suomentanut teoksen loppuun. Tekstissä kuvataan aikakoneen rakentamisen edellytyksiä niin seikkaperäisesti, että jotkut aikalaiset jopa suhtautuivat esseeseen tieteellisenä artikkelina ja sitä vertaisarvioitiin. Jarry kirjoittaa seuraavaa ”ajasta Koneesta nähtynä”:

 

On huomionarvoista, että Koneella on kaksi Menneisyyttä: omaa nykyhetkeämme edeltävä mennyt, jota voimme kutsua todelliseksi menneisyydeksi, ja Koneen luoma menneisyys sillä hetkellä kun se palaa Nykyhetkeemme, mikä on itse asiassa Tulevaisuuden käännettävissä olevuutta. Yhtäläisesti, koska Kone voi saavuttaa todellisen Menneisyyden vain kuljettuaan Tulevaisuuden lävitse, sen tulee kulkea Nykyhetkellemme symmetrisen pisteen läpi, tulevan ja menneen välisen kuolleen keskuksen, mitä voidaan kutsua täsmällisesti Kuvitteelliseksi Nykyhetkeksi.

 

”Koneen” kuvaus tuntuu ainakin jokseenkin analogiselta elokuvan katselukokemukseen. Myös elokuvan katsoja kokee samanaikaisesti kaksi menneisyyttä: toisen muistoissaan ja toisen elokuvan projektiossa. Nykyhetken Kone, tai elokuva, taas muuttaa kuvitteelliseksi, illusorisen ja todellisen kohtaamispaikaksi.

Erityisen kiinnostavaksi Jarryn hahmottelema aikakäsitys paljastuu, jos sitä suhteuttaa kotimaisen fragmentaarisen nykyrunouden virtauksiin. Paradigman tärkeimpiin teoksiin lukeutuva Kristian Blombergin itsekseen muuttuva (2011) on lyyrinen tutkielma tallentamisen teknologioiden suhteesta runouteen, ja nämä teknologiat rinnastetaan myös aikamatkustukseen. Kokonaisuudessaan teos kehittyy esteettiseksi ja eettiseksi argumentiksi siitä, kuinka teknologioiden siivittämä aikamatkustus kytkeytyy lyyrisen kokemukseen, joka samalla esitetään ekologisesti kestävän elämän mallina. Jarrylla teknologia virittää otetta patafyysisiin erityistapauksiin, jotka johdattavat nauruun, Blombergilla puolestaan lyyrisiin fragmentteihin, jotka viestivät ekologisen kestävyyden puolesta. Kohtaavatko nämä kokemukset? Ainakin Blombergin kehittelemä uudelleenmuotoilu kaaosteoreettisesta perhosvaikutuksesta virittää hänen teoksensa kovin lähelle patafyysistä kuvitteellisten ratkaisujen tiedettä: ”Nykyhetkessä aikamatkustaminen on antanut opetuksen. // On toimittava niin että mikään ei muutu. // Pienimmilläkin teoilla on merkitystä / tulevaisuudelle. // Miksi pienillä teoilla on merkitystä / vain jos ne tehdään menneessä?”[9] Näinpä Jarryssa voi löytää, pissan ja paskaroiden yllä raikaavan naurun saattelemana, yhden kehitysvaiheen tiedetietoisen lyyrisen subjektin evoluutiossa.

Sjöberg on suoriutunut käännöstehtävästään erinomaisesti Jarryn aiheiden esoteerisuuden ja alkutekstin kielellisen haastavuuden huomioon ottaen. Lisäksi Sjöberg on laatinut teokseen kattavan esipuheen ja runsaan loppuviitteistön, jotka tekevät tekstistä helposti lähestyttävän kulttuurisen kontekstin kaukaisuudesta, laajasta intertekstuaalisuudesta ja sanaleikkien suuresta määrästä huolimatta. Näin ollen kirja on esimerkillinen tapaus huolella tehdystä, kirjallista kenttää rikastuttavasta käännöksestä, ja se asettuu osaksi Savukeitaan laadukkaiden käännöskirjojen pitkää jatkumoa.

 

1 Jarry kirjoittaa patafysiikasta alun perin kirjoitusasussa ’patafysiikka. Nykyään konventioksi on vakiintunut, että heittomerkillisellä muodolla viitataan Jarryn ’patafysiikkaan ja heittomerkittömällä muiden tulkintoihin. Tässä kritiikissä käytän muotoa patafysiikka, kuten myös Sjöberg esipuheessaan kirjaan.
2 Gilles Deleuze 2007. Alfred Jarry, Heideggerin väärinymmärretty edeltäjä. Suom. Anna Helle. Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. Helsinki: Tutkijaliitto, 144.
3 Sjöberg huomioi sanan nage merkitsevän muinaisranskaksi pakaroita, joten Bosse-de-Nagen nimen voi tulkita tarkoittavan ”pyllynaamaa”.
4 Herbert Molderings 2010. Duchamp and the Aesthetics of Chance. Art as Experiment. Trans. John Brogden. New York: Columbia University Press, 119.
5 Deleuze 2007, 149–150.
6 Christophe Wall-Romana 2013. Cinepoetry. Imaginary Cinemas in French Poetry. New York: Fordham University Press, 263–265.
7 Juha-Pekka Kilpiö 2016. Kolmas merkitys toiseen. Kinekfrasis suomalaisessa nykyrunoudessa. Avain 4/2016, 9.
8 Mt., 19.
9 Kristian Blomberg 2011. itsekseen muuttuva. Helsinki: Poesia, 75.

 

Tuomas Taskinen

 

Share

Ravista ja kaada, elämä on siinä

30.12.2017 :: Arvostelut

Max Jacob

Runoja noppapikarista ja muita tekstejä

Suom. Tommi Nuopponen

Poesia 2016, 173 s.

 

”Linkki symbolismin ja surrealismin välillä” lienee kirjallisuushistoriallinen standardiluonnehdinta ranskalaisesta Max Jacobista (1876–1944). Jacob ei sopinut ”porukoihin” – kaiketi ikänsäkään puolesta. Hänen syntyessään Rimbaud lopetti runoilemisen. Kun Mallarmé kuoli ja Breton syntyi, Jacob suuntasi taiteelliselle uralle, aluksi maalaamisen pariin. Silti – tai juuri siksi – Jacob tunsi ”kaikki” ja teki kaikkien kanssa yhteistyötä. Hän esitteli Boulevard Voltairen kämppäkaverinsa Picasson Apollinairelle; Modigliani maalasi hänen muotokuvansa, Poulenc sävelsi hänen runojaan.

Bretagnelaisena, juutalaisena, homoseksuaalina ja (kristillisenä) mystikkona Jacobissa oli moninkertaista marginaalisuutta suhteessa aikansa ranskalaiseen yhteiskuntaan – ei toki omissa piireissään, joissa hän ehti juhlia niin Montmartren kuin Montparnassenkin kukoistusta ja kubismin voittokulkua. Juutalaisena hän joutui vaikeuksiin saksalaisten miehittämässä Ranskassa. Jacob kuoli keuhkokuumeeseen Drancyn internointileirillä 1944 ennen kuin hänet ehdittiin lähettää Auschwitziin.

Jacobin keskeisenä teoksena pidetään ensimmäisen kerran 1917 julkaistua proosarunokokoelmaa Le Cornet à dés (myöhemmin useita laitoksia, muun muassa Picasson kuvittama, korjattu versio 1923). Tämän kokoelman, ja Jacobin ylipäätään, esittelivät suomeksi Pekka Parkkinen ja Jaakko Ahokas vuonna 1977 (Runoja noppapikarista, Weilin+Göös). Se sisälsi 73 runoa ja Ahokkaan kirjoittaman elämäkerrallisen esseen Jacobin vaiheista.

Tommi Nuopposen Poesialle suomentaman laitoksen esipuheen ”Klassikon sijaan: Max Jacob” on kirjoittanut Kristian Blomberg. Hän arvioi Jacobin vaikutusta 2000-luvun suomalaiseen proosarunouteen: ”kaikki” ovat lukeneet Parkkisen ja Ahokkaan valikoiman ja ”tutkineet siinä kyteviä (toistoperustaisen ja irrationaalisen) proosarunon malleja”. Teos olisi siis tämän mukaan samankaltaisessa asemassa kuin Hans Magnus Enzensbergerin toimittama Museum der modernen Poesie 1960-luvulla debytoineille suomalaisrunoilijoille (saksankielinen valikoimahan ei 2000-luvun kynnyksellä tuohon asemaan enää voinutkaan nousta).

Tommi Nuopponen ravistaa noppapikaria jälleen, ja sen kokoelma on satavuotisjuhlikseen ansainnut. Nuopponen kääntää kuten edeltäjänsä Ahokas ja Parkkinen eli erittäin hyvin. Mukana on varsinaisten noppapikarirunojen lisäksi kokonaisuudessaan teos Art poétique (Runousoppia, 1922) ja valikoimat teoksista Visions infernales (Helvetillisiä näkyjä, 1924) ja (postuumista) Derniers poèmes en vers et en prose (Viimeisiä proosarunoja, 1945). Kyseessä on siis melko kattava läpileikkaus Jacobin vapaamittaisesta runoudesta (sen lisäksi Jacob kirjoitti mitallista runoutta, näytelmiä, satuja, kirjallisuus- ja kuvataidekritiikkiä ja käänsi keskiajan mallorcalaista filosofia Ramon Llullia).

Kirjallisuudentutkija Barbara Herrnstein Smithiin vedoten Kristian Blomberg toteaa, ettei Jacob kirjoittanut klassikkoja; klassikko on teos joka avaa tai sulkee kulttuurikauden. Olisin klassikon määrittelyssä lempeämpi (puhumattakaan siitä että edellä mainitun periaatteen soveltaminen lienee käytännössä hankalaa), mutta ymmärrän mitä tarkoitetaan. Oman elämänsä klassikko Jacob joka tapauksessa oli: hän kirjoitti proosarunoissaan vain ja ainoastaan ”jacobia” – sitä eivät muut voineet tehdä, eivätkä usein myöskään hyväksyä.

Tinkimättömästä omaleimaisuudesta huolimatta eletty aika murtautuu runouteen. Ensimmäinen maailmansota on Noppapikarin runoissa läsnä. Kirjan avaava runo on nimeltään ”1914”:

 

Pöhöttynyttä vatsaa tukee poissaolon korsetti. Sulkakoristeinen hattu on lytyssä, naama pelottava pääkallo mutta tumma, niin raivoisa, että karmeaan leukaluuhun piirtyy ylimääräinen hammas tai sarvikuonon sarvi. Oi saksalaisen kuoleman kolkkoa näkyä.

 

Kuvat ovat usein väkivaltaisia: yössä pelätään murhaa, vihollisia tapetaan, synnyinmaata merkitsee savun sotalippu, oopperaesitys muuttuu täysimittaiseksi sodaksi, koulun taululla on ”vino liituvana kuin giljotiinin terä”. On latteaa tehdä suurta numeroa sodan absurdiuden ja jacoblaisen runon absurdiuden yhtäläisyyksistä, mutta täysin ajatusta ei voi välttää.

Maalaisperheen vossikkamatkasta ”kertovassa” runossa ”Elokuva” on täysi ”chaplinmainen” tunnelma, ei niinkään tapahtumissa itsessään kuin runon rytmissä. Elokuvan (vaikkapa juuri Noppapikarin aikoihin Ranskassakin valtavan suosituksi tulleen Chaplinin) vaikutus runouden rytmiin ja esimerkiksi uniin, joita Jacobin runot logiikaltaan ja rakenteeltaan usein muistuttavat, olisi houkutteleva tutkimuskohde. (Parkkisen ja Ahokkaan Noppapikarissa on runot ”Fantomas” ja ”Toistamiseen Fantomas” – mestaririkollinen Fantomas oli Louis Feuilladen erittäin suositun sarjaelokuvan aihe vuosina 1913–1914, ja sen merkityksestä muistuttivat surrealistitkin. Suomessa Fantomas palasi Jussi Kylätaskun 1960-luvun runouteen, mutta silloin herätteen antajana lienee ollut André Hunebellen tuore uudelleenfilmatisointi.)

”Tällä välin matkustamoon on noussut kaksi murtovarasta ja he ovat ryhtyneet omalaatuisiin tekoihin. He kiinnittävät koko nukkuvalle väelle pahvista leikatut korvat. Seuraavana päivänä herra, rouva ja piiat eivät enää tunnista itseään”, sanotaan ”Elokuvassa”. Rikoksia, vauhtia, elokuvaa, absurdiutta, identiteetin hajoamista – nykyaikaisen suurkaupungin elämäntunnetta.

Mystiikan sävyttämissä runoissaan Jacob jatkaa samalla linjalla. Vaikka kuvastoon ilmestyy nunnia ja demoneita, kristillistä oppia ja opetusta lienee turha etsiä – runoilijan uskonnollisuus on yhtä persoonallinen kuin hänen ”kääntymyksensä” tai mystiset kokemuksensakin. Tuntuu siltä, että eksistentiaaliset kokemukset kohdataan aidommin Viimeisissä proosarunoissa (esimerkiksi runoissa ”Profeettojen valtakunta” tai ”Emmauksen tiellä”, jotka ovatkin sitten todella suuria).

Runousoppia koostuu pidemmistä ”miniesseistä”, maksiimeista ja aforisminomaisista kiteytyksistä taiteen, kirjallisuuden ja avantgarden luonteesta. Jälkimmäiset tuntuvat osuvimmilta: ”Mieluummin henkisyyttä kuin henkevyyttä. Mikä tarkoittaa että teoksen henki on sen veri eikä väri.” Joskus kiteytys leikkaa kuin partaveitsi: ”Persoonallisuus, mikä sitkeä erehdys.”

Omintakeisessa kulttuurihistoriassaan Jacob luettelee kuuluisia nimiä Corneillesta Picassoon ja luennoi ”hamletismista” ja kristillisestä taiteesta. Mietteet ovat toisinaan kärjellään seisovia pyramideja: niiden suurin ihme on niiden pystyssä pysyminen: ”Tapakulttuurin ja aatehistorian kannalta tärkeät henkilöt kuten Balzac ja Baudelaire voisivat olla, voivat olla, kenties ovatkin huonoja kirjailijoita ja runoilijoita.”

Noppapikarissa asuu sattuma tai – jos kunnioitamme runoilijan uskoa – jumala. Ravista ja kaada, elämä on siinä. Jacobin runous on ytimiään myöten tämän aleatorisuuden juhlistamista. Tommi Nuopposen käännöstyö on osaltaan pystyttämässä komeaa muistomerkkiä runoilijan elämälle ja kohtalolle.

 

Veli-Matti Huhta

 

 

Share

Karnevaalia ja painajaisnäkyjä

29.12.2017 :: Arvostelut

Merja Virolainen

Aprilia/Kekri

Tammi 2016, 75/69 s.

 

Merja Virolainen on usein sekoittanut kansanomaista ja korkeakirjallista tyyliä ajattomien klassikoiden inspiroimiin teoksiinsa omalla hurmaavalla ja häpeilemättömällä tavallaan. Esikoisteos Hellyyttäsi taitat gardenian (1990) oli keskiaikaisen rehevää antislutshamingia viattoman koristeellisissa kansissa. Uutukainen, yhteisniteenä julkaistu Aprilia/Kekri, ammentaa groteskin kirjallisuuden kahdesta perinteestä. Aprilia perustuu bahtinilaiseen karnevalistiseen groteskiin, jota François Rabelais’n teokset edustavat. Niteen kääntöpuolella Kekrissä eletään todeksi groteskin yöpuolta, Wolfgang Kayserin teoretisoimaa kauheaa groteskia[1].

Aprilia on ennen kaikkea karnevalistinen, utopiarunouden perinteeseen kytkeytyvä luvatun maan kuvaus. Siellä elämä on kevyttä ja ihanaa, ”työkin on mielekästä, mieluisaa”. Aprilian keskusaukiolla komeilee rakastajapatsas ja suihkulähteessä virtaa samppanja. Rauhanomaisessa ihanneyhteiskunnassa uskotaan sivistykselliseen uskonnottomuuteen ja elämään ilman sukupuolirooleja.

Kolmeen osastoon jakautuvan teoksen tekstit ovat enimmäkseen sivun kahden mittaisia säkeellisiä runoja. Joukosta erottuu pitkä, konkreettisen runon perinteestä ammentava ”Palatsiin”-runo, jossa erikoismerkeistä ja palatsikierroksen kuvauksesta syntyy vaikutelma Aprilian sydämessä sijaitsevan palatsin upeista torneista. Nelisivuisessa, hyperbolisessa ”Museo”-runossa kuvataan satiirisesti Aprilian perustajaa, jota kutsutaan ”Häneksi”. Aprilialaisilla on runsaasti kadoksissa olevaan myyttiseen ”Häneen” liittyvää tarustoa tämän jumalallisesta luomiskyvystä, valistuksellisista hyveistä ja uskomattomista taidoista. Subliimin ”Hänen” ympärille syntynyt myyttikultti sisältää aineksia niin Jeesuksen elämänvaiheista kuin Kim Jong-ilin palvonnasta. Suurenmoinen johtaja on saanut aikaan kaiken Apriliassa olevan, suunnitellut sen kauniit rakennukset ja luonut omintakeisen eläimistön.

Erityisesti kokoelman toisessa osastossa kuvataan useita ”Hänen” luomuksistaan, tuhatutareita, kiveshaukia, suhinakuikkia ja suloisia narsuja, jotka rakentavat jalokivistä pesiä latvustoon, sekä Aprilian kasvillisuutta, jolkkeja ja huilukukkia, joiden kulttuuriset käyttötarkoitukset kerrotaan. Mainittujen eläinten ulkonäköä, elintapoja ja lajityypillistä ympäristöä kuvataan tarkasti. Kasvien ja eläinten alatyylinen nimistö on jännitteisessä suhteessa tieteellistä tarkkuutta parodioivien lajikuvausten kanssa.

Apriliaan on pääsy vain harvoilla. Siellä filosofit Voltaire, Kant ja Marx kokoontuvat runsaille juhlaillallisille. Paikalla ovat myös faarao Akhenate, runoilijat Villon ja Li Po, Rabelais itse ja Virolaisen aiemmastakin tuotannosta tuttu Danten rakastettu Beatrice. Lukijalla on mahdollisuus tutustua Aprilian nähtävyyksiin turistilauman osana. Proosamainen henkilögalleria kokoaa yhteen turisteja eri kansallisuuksista ja maista. Kiinnostus ihanneyhteiskunnan ihmeisiin yhdistää muun muassa Ursulaa ja Runaria, Kiwaota Kiotosta, Ellaa Bongabongista ja laumasieluisia bimboja ”valtavasta Bimbolasta”.

Turistilauma on kekseliäs keino törmäyttää koomista Aprilian ylevään maailmaan. Loistokkaiden narsunpesien ja ylväiden tornien alla kaikuvat turistien loppumattomat viisaudet, kun he tulkitsevat mutalähteen lausumia ennustuksia näennäisen ateistisessa maassa ja keskustelevat sukupuolirooleista: ”Kunnianhimo tekee epänaiselliseks”, sanoo yksi bimboista ”Juhlapöydässä”. Ihmisyyden koko kirjolle naurava tilannekomiikka ja ajankuva tuo groteskilla satiirillaan esiin uuskonservatismin kritiikkinsä. Aprilian neuvostossa istuvat eläimet viittaavat Orwellin Eläinten vallankumoukseen ja opettavaisten eläinfaabelien pitkään perinteeseen.

Virolainen onkin parhaimmillaan sekoittaessaan teoksissaan eri rekistereitä. Karnevalistisen groteskin keinoin hän vie kaiken liian pitkälle. Valloittajan (2012, erityisesti runo ”Aah herahtaa jo alkupaloista”) myötä Virolaisen runouteen ilmestyi uudenlaista yhdyssanojen runsautta, joka on nyt Aprilia/Kekrissä kasvanut kokoelman tasolle ja tematisoitunut. Usein nauretaan ruumiin koomisuudelle ja seksuaalielämälle, mutta myös syömiseen ja juomiseen liittyvät runot runsaine, aistillisine ja arkisine kuvauksineen kiinnittyvät karnevalistiseen perinteeseen. Virolaisen käyttämä sanasto on poikkeuksellisen laaja.

Pidän kovasti Aprilian ihmeellisen fantasiamaailman eheydestä. Maamerkkien, kulttuuriperinnön, eläinten ja kasvien lisäksi runoilija on luonut aprilian kielen, eläimiin ja kasveihin liittyviä sananlaskumuunnelmia ja fiktiivisten eläinten lajityypillisiä äännähdyksiä. Teoksensisäiset viittaavuudet mahdollistavat osaltaan fantasiamaailman uskottavuuden. Ainoastaan Virolaisen tuotannossaan suosima riimittely rikkoo immersiota korostaessaan runojen tekstuaalisuutta ja banaaliksi liudentuvaa ainesta välillä tarpeettomasti. Tasapaino uskottavan fantasiamaailman ja tekstuaalisten keinojen kuten uudisyhdyssanojen, allitteraation ja mittaa tapailevien säkeiden välillä on jännitteinen.

Apriliassa kaikuva turistien ikuinen ihmettely on kuin loputon kiirastuli Danten Helvetin ja Paratiisin välillä. Kokonaisteoksen kääntöpuolelta löytyvä Kekri on maanpäällisen helvetin dystooppinen kuvaus. Teokset on painettu eri päin, ja nide on käännettävä ympäri Kekriin päästäkseen. Aprilian avoimuuden vastakohtana se on muurilla ympäröity maailma, jonkinlainen psykiatrisen sairaalan ja Mannin Taikavuoren tuberkuloosiparantolan parodinen ja pervertoitunut risteytys. Siellä autoritaarinen Olga Soismaa-Hillo määrittelee sallitun käytöksen ja ajattelun rajat ja lääkitsee Apriliasta näkyjä näkevien asukkaiden monenlaisia kuviteltuja ja todellisia oireita. Teosten välillä onkin sopivissa määrin tämänkaltaisia yhteyksiä ja kaikuja.

Kekri rakentuu neljästä osastosta, joista viimeinen kuvaa Olgan hallitseman Sanatorion tuhoa. Suurin osa teoksen runoista on sivun tai kahden mittaisia säemuotoisia tekstejä. Mukana on proosamuotoisia katkelmia Olgan muistikirjoista. Niissä goottiunelmaksi sisustettu hoitolaitos paljastuu omalaatuiseksi, länsimaista psykiatriaa uskomushoitoihin ja kidutuskeinoihin yhdistäväksi painajaiseksi: ”Potilas vetää puoleensa raskasta energiaa, koska auraan tarttunut nirsoja sieluja”. Olgan valtakunnassaan suosimia hoitokeinoja ovat muun muassa piinapenkki, hämähäkkisäkki ja nokkosvihdonta. Psykiatrinen diskurssi valottaa asukkaiden sisäisen maailman yksityiskohtia: ”Väittää nähneensä alukselta maan nimeltä Aprilia, parannuttuaan aikoo matkustaa sinne. Sappipussi ohut.”

Karnevalistisella torilla pörräävät turistit ovat vaihtuneet suljetun hoitolaitoksen pysyviin vieraisiin, muun muassa Voodoo Lilyyn, Vagina Magnaan, Hugo Puseniukseen sekä henkilöityneisiin paheisiin. Paikalla ovat muun muassa Sabotointi, Ahdasmielisyys ja Ennakkoluuloisuus. Huomio kiinnittyy kauhealle groteskille ominaisesti kärsivään subjektiin ja ihmisyyden pimeisiin puoliin.

Aistillisten illallisten tilalla on nyt kannibaalisia herkkuhetkiä. Tarjolla on eri tavoin ruhjottuja ruumiinosia. Upeiden raaka-aineiden asemesta kuvaillaan eri tavoin mädäntyviä, ulosteiden, kärpästen ja tautien tahraamia aineksia, humalatilaa ja krapulaa. Hekuma on vaihtunut groteskiksi seksiksi, ylevä tyyli barokkisen koristeellisiksi solvauksiksi. Kekrissä ällöttävän, väkivaltaisen ja inhottavan liioittelu on varsin onnistunutta. Se on ajankohtainen uskomushoidoilla, medikalisaatiolla ja tieteen pahoinpitelyllä täytetty ambivalentti todellisuus ja sen kritiikki.

Aprilia/Kekri valottaa onnistuneesti vastakohtaisia yhteiskunnallisia kuplia ja diskursseja, joiden väliset muurit ovat liian usein täysin läpipääsemättömiä. Itsenäiset teokset vievät keinonsa äärimmäisyyksiin ja saavat merkityksensä toisiaan vasten: Aprilia ei hehkuisi niin idyllisenä ilman Kekrin pimeyttä.

 

1 Kauheassa groteskissa karnevalistisen perinteen kollektiivinen nauru muuttuu modernin subjektin inhoksi ja kauhuksi. Keskiössä on goottilaisen romaanin sisäänpäin kääntynyt yksilö suljetussa tilassa. Ks. Irma Perttula 2010. Groteskin kaksi päähaaraa: karnevalistinen ja subjektiivinen groteski. Groteski suomalaisessa kirjallisuudessa. Neljä tapaustutkimusta. Helsinki: SKS, 27–31.

 

Tarja Hallberg

 

Share

Luminen Helsinki kätkee rakkauden ja kuoleman

22.12.2017 :: Arvostelut

Jukka Vieno

Ruttopuiston rakastavaiset

WSOY 2017, 246 s.

 

Jukka Vienon (s. 1957) uusin runokokoelma Ruttopuiston rakastavaiset on kaunokirja kaunokirjallisuuden kahdesta suuresta aiheesta, rakkaudesta ja kuolemasta. Kuolleiden ruusujen kimppu runokirjan kannessa pelkistää hienosti eetoksen.

Humoristinen kertoja on ansiokkaan persoonallinen. Kokoelmassa on paljon kertovaa ainesta, kun proosarunot vuorottelevat lakonisen ja minimalistisen ilmaisun kanssa. Vienon onnistunut tapa yhdistää erilaisia runon lajeja on mallikelpoinen esimerkiksi aloitteleville runoilijoille.

Omaa runousoppiaan Vieno lienee ammentanut paljolti USA:sta, ennen muuta Ralph Waldo Emersonilta. Luontokuvaajana Vieno käyskentelee suuren Emersonin vanavedessä, tarkkaillen ympäristöään viirupöllön lailla ja tehden havaintoja läheltä ja kaukaa. Samalla piirretään laajempia katsantokantoja uusiksi, kun puhutaan elämästä ja kuolemasta, ihmisen paikasta luonnon osana tai runokertojan läheisistä:

 

Syntymäsi jälkeisenä aamuna
taivas on kirkkaansininen.
Tähän asti jokaisena päivänä
olen tarkkaillut pilvieläimiä
ja nähnyt sinut yhdessä
kuolleen isoäitisi kanssa
milloin kauriina, milloin
hylkeenä, karhuna, kotkana,
jopa sammakkona kurnuttamassa
taivaankannella.

 

Vieno sai vuonna 1978 Eino Leinon palkinnon esikoisrunokokoelmastaan Valkoisen liljan maa (1977). Sen jälkeen tulivat nopeasti runokokoelmat Riippuvat puutarhat (1979) ja Troijan porteilla (1982). Vuonna 2010 Vienolta ilmestyi 28 vuoden julkaisutauon jälkeen laaja runoteos Stockan kulma. Tiiliskivimäisen kokoelman myötä runoilija oli palannut juurilleen, paljon nähneenä ja kokeneena. Takana olivat vuosikymmenet käsikirjoittajana ja näytelmäkirjailijana.

Ruttopuiston rakastavaiset on runotrilogian toinen osa. Se, että valtakustantaja WSOY julkaisee paksujen runokirjojen trilogian, kertoo kulttuuriteosta. Vieno kuitenkin hioo runokokoelmiaan vuosikausia. Montako vuotta trilogian päätösosan ilmestymiseen kuluu?

Runojen pituudet vaihtelevat puolesta sivusta useaan sivuun. Rakenteessa säerunot vuorottelevat proosarunojen kanssa. Myös säkeen pituus vaihtelee huomattavasti. Aiheita satelee kuin pisaroita lukijan syliin, eikä yhteisiä nimittäjiä löydy heti pitämään kokoelmaa koossa. Monioikoisessa kirjoitusotteessa on Walt Whitmanin kaltaista, koko maailmaa hahmottavaa moniulotteisuutta. Vaikka elävä luonto ja elävät ihmiset ovat runoissa havainnollisia, kuolema nousee elämän edelle kokoelman loppua kohti.

Pitkät, moniaineksiset proosarunotekstit sijoittuvat säkeellisen runon ja lyhytproosan väliin. Näissä kertoja kertoo eettistä ohjelmaansa ja erittelyjään arkisten elämänilmiöiden takaa vaikuttavista luonnonvoimista, romanttisesta rakkaudesta tai realiteeteista, joihin on vain totuttava. Proosarunot ovat lähinnä tajunnanvirtamaisia jaksoja, joissa rankempia aiheita, esimerkiksi nekrofiliaa, kuvaavat rujot ja groteskit ilmaukset vuorottelevat tunteellisempien lausahduksien kanssa.

Monipuoliset luontokuvat ovat saaneet Vienosta tunnollisen tulkkinsa. Hän kuvaa luontoa ihmeiden tyyssijana, johon ihmisen (lukijan) on syytä paneutua tosissaan. Näkymät aukeavat eteen autenttisina ja konkreettisina. Mökkimetsät ja Helsinki-kuvat olivat runoilijalle tärkeitä myös Stockan kulmassa.

Samaa konkreettisuutta tulee vastaan myös kokoelman lukuisissa rakkausrunoissa. Vienon rakkausrunoissa on teemana kaipuu kuolleen rakkaan luokse ja syliin. Surun murtama kertoja ei tässä kohden väistele erotiikkaa tai kuvaa sitä eufemismien avulla:

 

Toisinaan sinulla on silmät kiinni
kun liikun sisälläsi. En tiedä
kuka liikkuu silmiesi sisällä.
Alan tottua häneen, kun rakkautemme
muuttuu tavaksi. Voisin jopa
alkaa pitää hänestä, ystävystyä
kenties, rakastuakin, jos hän
sattumoisin on sinä tai minä.
Tai vain joku tyystin tuntematon
joka jostain syystä viihtyy
seurassamme tällä pitkällä
matkalla toisiimme.

 

Vaikka tyylirikkoja sattuu jonkin verran, rakkautta kuvaava kokonaisuus pysyy koossa. Rakkaus on kertojalle mysteeri, joka vetää toisen luokse ja toisinaan jopa poiskin päin. Myytti onnellisesta elämästä saa tuta kovia, kun minäkertoja tutustuu naistensa kanssa parisuhteen arkeen.

Kiiltomadon Arto Virtanen muistelee Vienon varhaisten runojen olleen ilmaisultaan varsin pidättyväisiä ja varautuneita. Ruttopuiston rakastavaisissa tilanne on tyystin toinen: runoilija kirjoittaa estottomammin ja maailmaa syleilevästi. 40 vuotta esikoiskokoelman jälkeen ovat vaikuttaneet runoilijaan vapauttavasti.

Parasta Ruttopuiston rakastavaisissa ovat monipuoliset miljöökuvat. Kertoja liikkuu tottuneesti kaupungissa ja maaseudulla, tähyää välillä taivaan planeettoja ja pilviä, välillä tunnistettavasti Helsingin katukuvia. Runoilija lähestyy aiheitaan viittaamalla myös eläinkunnan ja kasvien värikkäisiin ympäristöihin.

Helsinkiläisille lukijoille Vienon kaupunkikuvat ovat hyvin tuttuja. Puistokuvissa kaksi Helsingin vanhaa puistoa ovat ylitse muiden: Vanhan kirkon puisto eli Ruttopuisto sekä Kolmikulma eli Diananpuisto. Kokoelman nimiruno alkaa öisellä näkymällä Diananpuistoon, jossa humalainen seurue on juuri lähdössä ulos baarista. Kertoja näkee humalaisten käyvän Diana-patsaan päälle, mutta silti hänelle tärkeämpi on rakastetun hajuvesi, jonka tuoksu leijuu pakokaasujen hajun ylitse.

Toisinaan kertoja kertoo havainnollisesti erilaisista puhdetöistä kotona ja mökillä, kiireettömyyden keskellä. Toisaalla kertoja näkee miehen ja naisen työntävän lastenvaunuja Erottajalla. Nuori perhe on perhe-elämänsä alussa, kenties jo onnensa kukkuloilla, mutta ei tiedä, mihin asuntoon onnellisen elämänsä asettaisi.

Lumi on Vienon kokoelman tärkeimpiä metaforia. Ruttopuistoon liittyvät lumikuvat kertovat kuoleman historiallisuudesta ja vääjäämättömyydestä. Lumipyry on kuoleman airut, jonka historian merkkimiehet ovat huomanneet ammoisista ajoista lähtien:

 

Ruttopuistossa, marraskuussa, sataa ensilumi. Lumihiutale leijailee
kadotuksen kirkkauteen valon katedraalissa, lumihiutaleeksi luhistuvassa.
Ikuisen ehtymisen lähteen pinnalle kuolemansa kuvan kauneuteen
katoaa lumihiutale. Kaiken nielemisen kielelle sulaa surun sokerina lumihiutale.

 

Lumi kasvaa kokoelman mittaan ehtymättömäksi runsaudensarveksi, josta runoilija kaataa lukijan syliin mustavalkoisia tunnelmakuvia Helsingistä ja havaintojaan vajavaisista ihmisistä. Kun vastasatanut lumi valtaa Helsingin keskustan, kertoja katselee maisemaa lumoutuneena. Takana ovat lukuisat pettymykset mustiin jouluihin, syksyisiin räntäsateisiin ja pimeyteen. Lumi peittää majesteetillisesti kadut ja puistot, joiden alla on tuhansien kulkutauteihin kuolleiden ihmisten viimeiset leposijat. Näkymät ovat kuin suoraan Joycen ”Kuolleet”-novellista (Dublinilaisia, 1914). Irlantilaiskirjailijan Dublin-kuvauksessakin poiketaan säännöllisesti ulkona lumisateessa, käydään puistossa, jossa lumi on peittänyt Wellingtonin muistomerkin, ja katsellaan novellin lopussa hautausmaata, jossa lumi on paksuina kinoksina hautakivien ja häkkyräisten ristien päällä.

Lumirunot tuovat esille myös elävien ihmisten tuntoja: pelkoja, toivottomuutta, avuttomuutta, unelmia. Lumi ja pakkasilma ovat runokertojalle myös elämän painolastien symboleja. Kertoja näkee ihmisten painuvan kasaan ”elämän sydäntalvien / lumen painosta / kunnes kaikkien sielujen tuuli / suoristaa sinut vielä kerran / seisomaan / paljain päin”.

Vienon tekstit ovat näkyjä maasta ja tuonpuoleisesta, tunteenpurkauksia, joiden osoittamisesta kirjailija ei tunne häpeää. Runoilija osaa käynnistää runonsa kiinnostavasti. Hienosti viritetyt jännitteet katoavat helposti monologeihin, joiden pituutta olisi voinut toisinaan lyhentää. Vuolaasti puhuva kertoja on ajoittain itseironinenkin: hän ei peittele puutteitaan, esimerkiksi laiskuuttaan, vaan etsii sille luontevia selityksiä ihmiselämän luonnollisista kausaliteeteista.

Vienon kokoelman äärellä runous puhkeaa kauniisti kukkaan, vaikka liikutaan klassisten aiheiden äärellä. Runoilijan ilmaisu on raikas, kieli terävän lakoninen ja kertojanote ravisteleva.

 

Jari Olavi Hiltunen

 

Share

Kehkeytymisen pyörteessä

15.12.2017 :: Arvostelut

Niina Oisalo

Valaan silmä, pilvien hai

Kolera 2017, 90 s.

 

Niina Oisalon esikoisrunoteos Valaan silmä, pilvien hai kulkee lajiuden häilyvillä rajapinnoilla. Teoksen motto on lainattu Charles Darwinilta: ”Ensiksikin tiedetään aivan liian vähän yhdestäkään eliöstä, jotta voitaisiin sanoa, millaiset vähäiset muutokset ovat tärkeitä ja millaiset eivät.” Oisalon runoissa ihminen ei näyttäydy luomakunnan huippuna vaan yhtenä osana evoluutiota, jossa eri lajeilla on ehkä enemmän yhteistä kuin voisi luulla. Darwinin äänen voi tulkita kulkevan mukana läpi koko teoksen, mutta kuvioihin kuuluu muitakin tärkeitä henkilöitä, kuten Orava ja Nuoli eli Sputnik 5 -avaruuslennolta elävinä palanneet koirat Belka ja Strelka. Kirja on visuaalisesti näyttävä, ja teksti kommunikoi Susinukke Kosolan piirrosten ja taiton kanssa.

Runoissa on minämuotoinen puhuja, jonka kokemus on aistimellista ja ruumiillista. Kokemus pakenee haltuunottoa synesteettisissä havainnoissa, eikä tila jäsenny odotuksenmukaisella tavalla. Ihmisen rakentama ja luonnon tila eivät ole toisistaan tiukasti irti rajattuja, vaan ”maton nukka hidastaa muurahaisten kulkua, niiden polut väreilevät / kuin elävät olennot” ja ”aalto kohisee ja kastelee, ensin kylpyhuoneen, sitten eteisen”. Erilaisten arkielämän oletettujen rajapintojen itsestäänselvyys kyseenalaistuu. Puhujan aistima luonto ei todellakaan ole ulkona vaan pikemminkin hyvin lähellä, vähintäänkin iholla asti:

 

puhun tuulelle

mistä voin edes aloittaa,
siitä että puvun sisällä tuulee, polyesterivuori käärii sisäänsä
kohisevan maailman

 

Teoksessa asettuvat rinnakkain toisaalta alkuperän yhteisyys, toisaalta elämän kirjon moneus ja laajuus: ”mitä tahansa voi kehkeytyä” on yhden osaston nimikin. Tekee mieli kysyä, miksi minkä tahansa kehkeytymisen mahdollisuudesta puhuva teos pitäytyy niin vahvasti kielen kuvallisuuteen, minän kokemukseen ja säemuotoon perustuvassa runoestetiikassa. Se ei tunnu sallivan aiheen kasvua täysin omiin mittoihinsa.

Vaikka minämuoto on teoksessa keskeinen, runot eivät korosta niinkään puhujan persoonallisuutta kuin tämän läpi virtaavaa havaintomaailmaa ja kokemuksellisuutta. Tätä kokemusta ei tarvitse yrittää hallita tai jäsentää, vaan se on sekoittunutta ja hierarkiatonta. Minän, luonnon ja kulttuurin rajoja häivyttäessään teos jakaa paljon esimerkiksi Mia Röngän Maanalaisten lintujen (2016) kanssa.  Ulko- ja sisätilan lisäksi lajius on Oisalon esikoisessa rajoiltaan häilyvää:

 

meren tuntumassa ihmisenmuotoiselle kasvaa räpylät,
höyhenet rävähtävät läpi ihon,
hiekkakuopissa syntyy kilpikonnia,
jalkoja jotka voisivat kuulua kenellemille tahansa

 

Teos asettuukin luontevasti osaksi sitä nykyrunoudessa merkittäväksi kasvanutta jatkumoa, joka hahmottelee uudelleen inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta. Aiheiden ja teemojen tasolla kirja tuo Röngän lisäksi mieleen esimerkiksi Silene Lehdon proosarunokokoelman Hän lähti valaiden matkaan (2011), kuuluuhan luonnontieteilijä Darwin myös sen henkilögalleriaan. Oisalon säeilmaisu poikkeaa toki paljon Lehdon vyöryttävästä proosarunosta. Tavassa, jolla luonto kietoutuu arkikokemukseen, on jotakin yhteistä niin ikään Sirpa Kyyrösen Ilmajuurten (2016) kanssa. Huolimatta esimerkiksi koe-eläimiksi joutuneiden koirien mukanaolosta Valaan silmä, pilvien hai ei varsinaisesti pyri osoittamaan epäkohtia: pikemminkin yhteisyys, monimuotoisuus ja hierarkiattomuus näyttäytyvät asioiden luonnollisena tilana.

Nykyrunoudessa tekijät ovat usein hyvin perillä tutkimuksesta, mikä vaikuttaisi synnyttävän vastavuoroisuutta tutkimuksen ja runouden välille. Esimerkiksi Karoliina Lummaan tutkimus 1970-luvun kotimaisen runouden ympäristötietoisuudesta lienee osaltaan lisännyt kiinnostusta inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta kohtaan myös runoilijoiden keskuudessa.

Vaikka Valaan silmä, pilvien hain puhujan kokemus on enemmän ruumiillista kuin tiedollista, teoksen alussa oleva sisällysluettelo ja lopun ”hahmohakemisto” tekevät siitä samalla myös eräänlaisen tutkielman. Kokemuksellinen tieto asettuu siis ikään kuin rationaaliseen päättelyyn perustuvan rinnalle. Tieteen ja aistikokemuksen liitto linkittyy esimerkiksi Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka -kokoelmaan (1956). Valaan silmä, pilvien hain lätäköistä nousee elämää siinä missä Tämän matkan ”Kambri”-osastonkin, joskaan luonnontieteistä ammentaminen ei Oisalon teoksessa ole yhtä runsasta. Luonnontieteen läsnäolosta huolimatta Valaan silmä, pilvien haissakin tärkein tieto on ruumiilla koettua.

Säemuoto on teoksessa hallitseva mutta varioi ajoittain, kun teksti esimerkiksi lähestyy proosarunoa tai limittyy tiiviimmin teoksen graafiseen ilmeeseen. Liikutaan pilvieläinten parissa: suuret mustat ja harmaat läikät tai roiskeet muodostavat sivuille kuvioita, jotka kutsuvat tunnistamaan niistä ja toisaalta niiden rajaamasta valkoisesta taustasta erilaisia hahmoja ja muotoja ikään kuin Rorschachin musteläikistä – tai pilvistä. Hahmontunnistukseen houkutteleva visuaalinen ilme muistuttaa ihmisen taipumuksesta heijastaa oma itsensä ympäristöönsä. Toisinaan visuaalisessa hahmossa on myös eräänlaisia jäljentymiä muualla kokoelmassa esiintyvistä sanoista hieman samaan tapaan kuin joillakin Saku Soukan Paperipeilin (2016) aukeamilla: sanoja on painettu haalealla niin, että osa kirjaimista haipuu toisia himmeämmiksi. Välillä sanat piilottelevat osin mustepilvien takana. Toisinaan kirjassa on abstraktimpien roiskeiden lisäksi myös selkeämmin tunnistettavia muotoja ja kuvia.

Graafinen ilme nousee keskeiseen rooliin osastoja jakavien aukeamien kohdalla: niissä sanahaipumat ja mustepilvet muodostavat yhdessä voimakkaan ekspressiivisiä siirtymiä osastojen välille. Osastot ovat suhteellisen lyhyitä, eikä niiden vaihtumisen tiheys tunnu täysin motivoidulta. Vahva visuaalinen jakolinja tuntuu liioitellulta osin myös siksi, ettei osastojen välillä ole voimakkaita temaattisia tai ilmaisullisia eroja.

Teksti ja kuvat kommentoivat toisiaan paikoin löyhemmin, paikoin selkeämmin. Esimerkiksi kun suuri musta viiva halkaisee sivun kahtia ja toiselle puolelle jää säe ”Amy Wand ja Uba Webb jatkoivat elämäänsä” ja toiselle säkeet ”kumpikin tahoillaan / kumpikin parhaansa mukaan”, toimii viiva hyvin kokonaisuuden ilmaisuvoimaa vahvistavana keinona. Aina kuvitus ei pelkästään vahvista runon viestiä, vaan usein se myös mutkistaa tekstin tulkintaa:

 

löysin polulta paperinpalan, jossa oli:

tämän syvemmälle et pääse

.

 

Säkeiden alla on mustavalkoinen kuva, jossa jokin – kenties meteori – lentää kohti mustaa suorakulmiota. Kuvasta on vaikea sanoa, katkeaako matka suorakulmioon kuin seinään vai imaiseeko se sittenkin meteorin sisäänsä. Seuraavalla sivulla toistuu samankaltainen pyöreä joskin tällä kertaa suurempi kappale ja ”Uba polttaa reiän samettiin, hyväilee pintaa, niin kuin se olisi / ainetta joka pystyy ajattelemaan”. Tämän kaltaisissa kohdissa kuvat ja teksti toimivat yhdessä ruokkien toinen toisensa tulkinnan mahdollisuuksia.

Kuvien ja graafisuuden lisäksi teoksessa käytetään kevyesti myös muunlaisia visuaalisia keinoja. Runojen asettelu varioi toisinaan säerunosta proosarunomaiseen tai sivutilaan leikkisästi heittyviin säkeisiin ja välimerkkeihin. Sanoja ”täällä elää” seuraa aseeminen merkkijono, ehkä nimi, joka ei aivan ole aakkoskirjoitusta mutta häilyy tunnistettavan rajamailla. Säe ”lehdet värisevät ilmavirrassa” päättyy omalaatuiseen aaltoviivan ja pilkun yhteenliittymisestä syntyneeseen merkkiin. Teoksen visuaalinen varanto on siis suhteellisen laaja, vaikka kuvitusta lukuun ottamatta keinoja käytetään hillitysti.

Rajapinnat eivät silti täysin liudennu kirjassa kuvituksen ja tekstin elimelliseen liittoon asti. Vaikka kuvitus onkin hyvällä tavalla vahva tehokeino, paikoin se tuntuu jo varastavan huomiota itse runoilta. Toisaalta se myös nostaa odotuksia tekstin suhteen. Jos kehkeytymisen motiivi yltäisi vielä voimallisemmin myös ilmaisun tasolle, kokonaisuus ei ehkä jäisi ihan niin tasalämpöiseksi.

Kun ollaan inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteeseen liittyvien kysymysten parissa, päädytään toisinaan synkkiin vesiin, ja toki syystäkin. Valaan silmä, pilvien hai on kuitenkin valoisa kirja. Sen ansioksi lasken etenkin leikkisän suhteen lajiuteen.

Se on kaunis kirja, jonka luoma maailma on hyvä ja hierarkiaton. Välitön ja kokeva minäpuhuja kerää ympärilleen aisti- ja elinvoimaisen maailman, jossa kaikki jatkaa kehittymistään.

 

Riikka Simpura

 

Share

Roma amor eli kuinka Italia neliöidään

4.12.2017 :: Arvostelut

Sami Liuhto

Canti di Assisi

ntamo 2017, 252 s.

 

Sami Liuhdon runotuotannossa yhdistyvät harvinaisella tavalla menetelmällisyys ja tunnustuksellisuus. Palindromien, anagrammien ja sananeliöiden kaltaisten pakotelähtöisten muotojen lisäksi Liuhto on kirjoittanut lähes päiväkirjamaista runoutta, jossa mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä erilaiset epäonnistumisen ja syrjäytymisen kokemukset kuvataan milloin traagiseen, milloin tragikoomiseen sävyyn. Liuhto itse on puhunut tuotannostaan kokonaistaideteoksena, jonka osia runoteokset, Tusinaromaanit-projekti ja Sami Liuhdon taudinkuva -yhtye ovat. Tämän taideteoksen keskiössä tuntuu tavalla tai toisella olevan Sami Liuhto -niminen kirjailijapersoona.

Canti di Assisi on 250-sivuinen järkäle, jossa Liuhto käyttää koko keinovalikoimaansa. Teos sisältää niin palindromeja, sananeliöitä, aseemista kirjoitusta, metrorunoja, välimerkkirunoutta, kollaasia kuin loputtomia alaviitteitä toisiin teoksiin. Sivumäärä perustuu Fibonaccin lukujonoon, jota Liuhto pyrkii mukaillen noudattamaan teoksissaan. Teoksen temaattisen kehyksen muodostaa vuonna 2014 tehty Italian-matka ja oleskelu Assisin Arte Studio Ginestrelle -residenssissä. Takakansi tarjoaa seuraavanlaista kehyskertomusta: ”Eletään kevättä 2014. Yksi maineeton vajaamielinen jää kiinni Assisin kaupungissa. Mielentilatutkimuksiin passitettu epäonnistunut kirjailija Sami Liuhto kuulee päässään äänen, joka ei ole järjen ääni. Ilmiöt järkyttävät idiootin maailmankuvan perusteita.” Lukija voi päättää, suhtautuuko paratekstiin vakavasti otettavana lukuohjeena, takakansitekstin parodiana vai osana Liuhdon kirjallista performanssia.

Teos koostuu kuudesta noin 40 sivun pituisesta osiosta, joista kukin liittyy johonkin matkan vaiheeseen. Varsinainen matkakuvaus on kuitenkin harvassa, sinne tänne erilaisten menetelmällisten tekstien lomaan on ripoteltu katkelmia matkapäiväkirjasta sekä merkintöjä itse teoksen syntyprosessista.

Italian-matka kaunokirjallisen teoksen aiheena on tietysti kliseiden klisee, ja Canti di Assisi ottaakin ironisen asenteen koko matkaan ja siitä kirjoittamiseen. Heti alussa siteerataan Claude Lévi-Straussia: ”Minä vihaan matkoja ja tutkimusmatkailijoita. Ja sittenkin aion käydä kertomaan omista retkistäni.” Vaikka Canti di Assisi onkin matkakirjaksi ääritapaus, se sisältää kuitenkin niin sanotulle kirjalliselle matkakertomukselle tyypillisiä piirteitä. Ensinnäkin matkan tarkoitus on siitä kirjoittaminen, jolloin matkustaminen ja kirjoittaminen toimivat toistensa metaforina. Toiseksi kirjailijan matkaoppaana toimii kirjallinen teos, Liuhdon tapauksessa Ezra Poundin Pisan Cantos: ”luen Pisan Cantosia / Canti Pisania // minä vielä käännän tämän [viite poistettu]”. Massaturismin aikakauden matkakertomuksille on tyypillistä myös elitistinen antiturismi: halutaan pysyä kaukana massoista ja hakeutua kohteisiin, joita turistit eivät ole vielä pilanneet. Liuhdon kirjailijahahmo edustaa puhtaaksi viljeltyä antiturismia: ”ihmiset vain hölisevät Tiberiuksesta & Pompejista sekä jostain luolasta, mutta eniten minua kiinnostaa Casa Malaparte, josta vain harva on kuullut ja se on hyvä asia, en tahdo massoja sörkkimään kauneutta”. Pyhiinvaellus kirjallisten esikuvien asuinsijoille on matkakirjallisuuden peruskauraa sekin. Liuhdon pyhiinvaellus tosin ei liity pelkästään yksittäisiin kirjailijoihin (Pound, Malaparte) vaan kokonaiseen kirjallisuudenlajiin, onhan vanhin tunnettu sananeliö, latinankielinen ”SATOR / AREPO / TENET / OPERA / ROTAS”, peräisin Pompejin raunioista. Tässä Liuhdon homage:

 

 

Rajoitelähtöinen kirjoitus muodostaakin teoksen suurimman osan. Canti di Assisin tekstuaalinen perusyksikkö ei ole runo vaan sivu, jolle eri menetelmin tuotettua tekstiä asemoidaan. Tyypillinen sivu koostuu kahdesta tai useammasta sananeliöstä, joiden lomaan tai viereen on aseteltu palindromirunoja, alaviitteitä, välimerkkejä ja yksittäisiä kirjaimia tai sanoja. Erityisen paljon teoksessa on sananeliöitä eli samanpituisten sanojen muodostamia neliöitä, jotka voidaan lukea sekä vaaka- että pystysuoraan. Tiukkojen muotorajoitteidensa vuoksi sananeliö on semantiikaltaan väistämättä varsin sattumanvarainen. Historiallisesti muoto on esiintynyt niin maagis-uskonnollisissa yhteyksissä kuin ristisanatehtävän kaltaisena aivopähkinänä. Canti di Assisin sananeliöt kytkeytyvät matkateemaan Italian paikkakuntien (Roma, Assisi, Spoleto, Napoli ja niin edelleen), historiallisten henkilöiden (Giotto, Cimabue, Dante, Pound) ja italian kielen sanojen kautta. Välillä temaattisena pakotteena toimii itse kielen materiaalisuus, kuten aakkosille omistetuissa sananeliöissä. Neliöiden suunnaton määrä antaa vaikutelman rituaalisesta toiminnasta: ikään kuin jokainen paikka ja aihe olisi neliöitävä, jotta ne voisi ottaa haltuun. ”Aamiaisella on syötävä hyvin, toivottavasti aamiainen on mannermainen. Huoneessa. Voisin neliöillä.”

Toinen silmiinpistävä keino on eräänlainen opaakki tai puoliopaakki alaviite, joka koostuu pelkästä tekijän nimestä tai sivunumerosta. Toisin kuin esimerkiksi Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanissa (jonka alaviitteisiin Liuhdon teoksessa sivumennen sanoen viitataan), alaviitteiden takana on todellinen teos: ”Tarvitsen kirjoja alaviitteisiin”. Pienen googlettelun perusteella saa esimerkiksi selville, että viite ”Rantama 2015b” viittaa luultavasti Vesa Rantaman arvosteluun Liuhdon Sotaanlähtö-romaanista. Riippuu tietenkin lukijasta, jaksaako tällaiseen leikkiin lähteä mukaan. Toisin kuin proosassa, tekstin materiaalisuutta korostavassa runoudessa alaviitteellä ei välttämättä ole keskeytyksen tai sivupolun funktiota, vaan se toimii tasa-arvoisena tekstiaineksena, keinona muiden joukossa. Lisää viitteiden käytöstä suomalaisessa nykyrunoudessa ks. mm. Salmenniemi 2010.

Intertekstuaalisuus, jota myös alaviitteet edustavat, ei Canti di Assisissa ole kuitenkaan mitenkään sattumanvaraista. Tiettyihin tekijöihin ja teksteihin toistuvasti viittaamalla teos väistämättä määrittelee myös itseään. Canti di Assisin kaanoniin kuuluvat Poundin lisäksi ainakin Joycen Finnegans Wake, Curzio Malaparte, Matti Pulkkinen (Liuhdonkin teos on kaikkiruokainen kuin sika), Hannu Helin, hypertuottelias omakustannerunoilija Matti Tiisala, Jouko Turkka, Jaakko Yli-Juonikas sekä Mark Z. Danielewskin ergodisen kirjallisuuden klassikko House of Leaves.

Keskeiseksi intertekstiksi nousee jo mainittu Pisan Cantos, jolta ”Assisin Cantot” ovat saaneet nimensä. Kyseessä on Poundin suurhankkeen ehkä tunnetuin osa, jota hermoromahduksen saanut runoilija alkoi kirjoittaa vankileirillä Pisassa toisen maailmansodan päätyttyä. Pound rakensi Pisan Cantosissa niin sanottua fuugan poetiikkaa, jossa vankilakokemukset, muistelot Lontoon ja Pariisin kirjallisuusskeneistä, monikieliset sitaatit ja poliittinen paasaus (muun muassa juutalaisvastaiset kannanotot) sekoittuvat avoimeksi – ja joidenkin mielestä käsittämättömäksi – kokonaisuudeksi. Cantot olivat yksi konkreettisen runouden varhaisia esikuvia, ja Poundin kielimaterialistiseen puoleen viitataan myös Canti di Assisissa: ”’beloved in the eyetalian peninsula’ trenord trenitalia / tämä on sanarunouden maa”. Muuten jää hieman avoimeksi, miksi juuri Pound on niin keskeisessä osassa 2010-luvun suomalaisessa kokeellisessa runoteoksessa. Liuhdon teoksen takakansiteksti toki viittaa siihen mahdollisuuteen, että teoksen kirjailijahahmo jollain lailla samastuu Poundiin, joka Pisan Cantosin kirjoitusajankohtana oli kaikin tavoin aallonpohjassa. Myös Ezra Pound vuonna 1945 kuuli päässään äänen, joka ei ollut järjen ääni.

Kokonaisuutena Canti di Assisi on lukukokemus, jossa tulee jatkuvasti etsittyä sopivinta lukuasentoa, eikä sellaista missään vaiheessa löydy. Se ei ole runoelma, vaikka täyttääkin tietyt ulkoiset puitteet, eikä myöskään matkakertomus, vaikka sisältääkin lajille tyypillisiä piirteitä. Se on jotain enemmän kuin yksittäiset tekstinsä, katkelmansa, sivunsa ja osastonsa, mutta on vaikea sanoa, mitä. Jo pelkkä tekstin määrä käy välillä puuduttavaksi, toisaalta temaattisten ja narratiivisten kiintopisteiden vähyys tekee luennasta keskipakoista: jokin yksittäinen sana, viite tai sitaatti sinkoaa huomion muualle, ja huomaankin lukevani Pound-anekdootteja, Kiiltomatoa, Sami Liuhdon blogia tai omaa matkakirjallisuusaiheista graduani. Teoksen runokeinojen ja visuaalisen ilmeen moninaisuus onneksi luo myös vaihtelua ja rytmiä tekstiin.

”Make no mistake, those who write long books have nothing to say. Of course those who write short books have even less to say.” Tällä Danielewskin House of Leaves -romaanista otetulla lainauksella Canti di Assisi tuntuu kommentoivan itseään. Jotain samantapaista olisi voinut sanoa Fernando Pessoa, joka kirjoitti sivukaupalla kirjoittamisen turhuudesta. Jälleen kerran riippuu lukijasta, ottaako lainaus nihilisminä, vitsikkäänä heittona, yrityksenä suojautua ironian taakse vai vakavasti otettavana metapoeettisena kommenttina. Oli miten oli, Liuhto näyttää lähteneen pitkien kirjojen tielle. Jos kirjailijan blogiin on luottaminen, luvassa on ainakin 408- ja 658-sivuisia teoksia.

 

Janne Löppönen

 

 

Share

Oratorio kurottaa kohti uutta yhteisöä

23.11.2017 :: Arvostelut

 

Saila Susiluoto & Antti Nykyri

Oratorio. Kuunneltava kaupunkirunoelma

 

Runoilija Saila Susiluodon ja äänisuunnittelija Antti Nykyrin Oratorio kuljettaa teoksen kokijaa halki vuosisatojen, aina 1600-luvulta nykypäivään. Susiluoto on kirjoittanut kuusikymmentä uutta runoa, joista muodostuu Helsinkiin kiinnittyvä audiorunoelma. Oratorion teokset ovat verkossa ladattavissa osoitteesta oratorio.fi.

Jokaiselle osalle annetaan oma paikka, jossa se on tarkoitus kuunnella. Muutamat paikoista ovat liikkuvia kohteita, kuten Vuosaaresta Rautatieasemalle tai Hakaniemestä Vuosaareen kulkeva metro. Suurin osa paikoista on tunnettuja ja turistien suosimia, kuten Tuomiokirkko, Senaatintorin portaat ja Rautatieaseman halli. Monet paikoista kantavat erityisen raskasta historiaa, kuten mielisairaalana tunnettu Lapinlahden sairaala ja Suomenlinna, joka muistetaan kansalaissodan aikaisesta vankileiristä. Paikkoihin kuuluvat myös Observatorion puisto ja Hietaniemen hautausmaa, joissa voi kokea historian painon. Olennaista audiorunoelmassa on, etteivät teokset itsestään selvästi kiinnity niiden paikkojen historiaan, joissa teokset on tarkoitus kuunnella. Historia on toki läsnä, mutta vähän samaan tapaan kuin historia on läsnä kenen tahansa ihmisen mielessä. Sieltä nousee detaljeja ja havaintoja, joista mielikuvitus hämmentää omanlaistaan todellisuutta.

Historian tulkinnalle Oratorio antaa myös valtavasti vapautta. Siinä on aukkoja, joita voi täydentää historialla tai nykyisyydellä, ja toisaalta rinnastuksia, jotka sekoittavat aikatasoja. Oratoriossa Helsinkiä katsotaan myös kauempaa. Kaupungin sijainti meren äärellä on asia, johon palataan koko ajan uudestaan. Meri kuljettaa ihmisiä, sen kalat laulavat, se kätkee ikäviä salaisuuksia. Mereen heitetään kuolleiden tuhkat, mereen säilötään ihmiset ja kalojen surut. Keskeistä on, että meri rajaa ja antaa mahdollisuuksia.

Audiorunoelma painottaa ihmisen fyysistä ympäristöä, sen rajoitteista muistuttaminen on tärkeässä osassa. Mitä voimakkaamman oman maailman runoelma luo, sitä voimallisemmin se myös muistuttaa konkreettisista asioista. Oratorio ei ole fantasiaa tai pakoa jostain, vaikka se keskittyykin mielikuvituksen voimaan. Konkreettisia ovat myös niiden ihmisten elinolot, joista runoelmissa muistutetaan. Ihmisillä on nälkä, kylmä, rakkauden kaipuu. Luut ja kivet ovat hiljaisia todistajia ajan kulusta. Meri on välillä ikiaikainen, välillä nykypäivän muoviroskainen ympäristökatastrofi. Meri ja kalat toistuvat myös kristillisenä symboliikkana eri tavoin. Meri antaa ruuan ja tukahduttaa. Se nousee, hukuttaa paikkoja alleen, toisaalta se kuljettaa ihmisten luo asioita, joita he kaipaavat omasta lapsuudestaan ja menneisyydestään, se on Oratoriossa jonkinlainen muisti.

Meren lisäksi koko ajan läsnä on kaupungin arkkitehtuuri ja sen vaikutus ihmisten elämään eri aikoina. Kaupungin eri kerrostumat pulpahtavat pintaan ja painuvat taas unohduksiin. Unet, aavistukset ja toiveet elävät koko ajan fyysisen todellisuuden rinnalla. Kaupunkia katsotaan eri-ikäisten ihmisten silmin. Lapselle kaupunki alkaa vasta hahmottua, aikuinen näkee siinä mitä haluaa, vanhus sen mitä ei haluaisi enää muistaa. Oratoriomuodossa kuoro antaa usein äänen yhteisölle. Oratorio-audiorunoelmassa on koko ajan äänessä kuoro, monet äänet ja havainnot ovat ennen muuta yhteisön, joka todistaa tapahtumia ja luonnonilmiöitä. Teoksen kuuntelijasta tulee myös yksi osa isompaa kuoroa.

Oratoriota kuunnellessa kotikaupunkiin voi suhtautua kuin turisti. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa turisti vaan ennen muuta sellainen turisti, joka havainnoi Helsinkiä runoilijan tavoin. Oratorio väittää runojen kirjoittamisen olevan jonkinlaista turismia. Samalla Oratorion kuunteleminen tutuilla paikoilla tekee kuuntelijasta turistin. Paikkasidonnaisissa teoksissa luodaan useimmiten kokonaisvaltaista elämystä, jossa mikään elementti ei kohoa toista tärkeämmäksi. Esimerkiksi Kannelmäessä samaan aikaan esitetty Zodiakin produktio Aidatut unelmat on tällainen teos. Erilaisia kävelyteoksia on toteutettu 2000-luvulla lukuisia, muun muassa Todellisuuden tutkimuskeskuksen projekteissa, joista Helsinki by night ja Pekko Koskisen suunnittelemat todellisuuspelit ovat kenties tunnetuimpia. Oratoriokin on kävelyteos, mutta siinä runoudella on aivan erityinen tehtävä. Lähdin kirjoittamaan arviota kokonaistaideteoksesta, mutta päädyin lopulta miettimään sitä, miten voimakkaasti Oratorio vei kirjallisuuden luo. Oratorio on audiorunoelma, mutta kokemuksena siinä painottuu silti kirjallisuus sekä kirjallisuuden ja runouden olemuksen pohtiminen. Oratorio eroaa siten esimerkiksi teoksista, joissa on pyritty luomaan tekstiä, joka on vain yksi elementti kokonaisuudessa. Samalla Oratorio pehmentää teoksen rajoja. Se on yhtä aikaa prosessimainen ja tiukasti hiottu. Mietin aluksi, johtuiko kokemukseni siitä, että olen lukenut Susiluodon runokokoelmia ja siksi suhtauduin Oratorioonkin vahvasti runoilijan tekemänä, en esimerkiksi kuunnelmakäsikirjoittajan teoksena. Oratorio on teos, joka houkuttelee miettimään sitä, miten runo ja runoteos syntyy.

Etenkin tanssiteosten äänisuunnittelijana tunnettu Antti Nykyri on työskennellyt muun muassa Petri Kekoni Companyn ja Arja Raatikaisen tanssiteoksissa. Hänen äänisuunnittelunsa on lähtökohtaisesti hyvin fyysistä. Nykyri ei Oratoriossa oikeastaan luo maailmoja vaan vahvasti fyysisiä tilanteita. Oratorio kiinnittyy koko ajan siihen, miten ja mitä ympäristöstämme havaitsemme. Äänisuunnittelu teoksen osassa Metromatka Vuosaaresta Hakaniemeen saa kuulijan leijumaan, Rautatieahallissa sen sijaan äänet muodostavat pyörivän kiihkeän liikkeen.

Lapinlahden alueella kävellään raskaissa saappaissa käytävillä, metromatkan aikana leijutaan, Suomenlinnassa taas kaikuu jokin autio paikka. Sinne kirjoitetut tekstit ovat ehkä teoksen surrealistisimmat. Suomenlinnan Bastion hopkenin siivessä kuunneltavassa teoksessa on flamencon rytmejä. Oratorion uskonnolliset juuret herätetään myös monta kertaa eloon. Vaikka teosta kuunnellessa on tarkoitus samoilla paikoissa, tuntuu äänten luoma paikka fyysisesti paljon määräävämmältä. Oikeasti olemassa oleva paikka saattaa jopa ikään kuin häipyä taka-alalle, niin voimallisesti teos määrää paikasta saatavaa kokemusta.

Runoelma, jonka luettuna voisin kokea liian raskaana, ehkä jopa mahtipontisena, saa audiototeutuksena keveyttä ja tilapäisyyttä, josta kuitenkin lopulta tulee vahva kokonaistaideteos. Oratoriota ei myöskään tarvitse kuunnella mitenkään erityisen keskittyneesti. Mitä enemmän se sekoittuu ympärilläni kokemaani paikkaan sekä omiin assosiaatioihini, sitä voimakkaammaksi se tulee. Yritin kuunnella teosta myös kotona sängyssä maaten, mutta silloin huomasin keskittyväni liikaa sanoihin ja ääniin.

Viime vuosina immersiiviset eli yleisön sisäänsä sulkevat teatteriesitykset on usein esitelty uutuuksina, vaikka immersiivisyys on kuulunut teatteriin aina, vaikkapa oratorion syntyajan eli 1600-luvun kirkkodraamoista lähtien. Myös lähihistoriasta löytyy maamerkkejä, jotka olisi syytä muistaa ennen kuin jotain asiaa väitetään uudeksi. Suomessakin immersiivisyyttä on ollut 1980-luvulla Homo S -ryhmän performansseissa. Ne olivat aluksi leimallisesti feministisiä teoksia, ja siksi niiden historia onkin osin kirjoittamatta ja yleisesti tunnustamatta. Oratoriota voi tulkita myös immersiivisenä teoksena, ja sellaisena se kiinnittyy juuri feministiseen perintöön. Oratoriossakaan naisen ruumista ei voi ohittaa. Se ruokkii, valvoo ja huolehtii. Koko ajan kerrotaan moneudesta, tilaa saa hajoava, rajoiltaan häilyvä yksilö, joka on koko ajan osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Kuoro tekee yksilön näkyväksi, yksi taas kuoron. Oratorion ohjeet eivät kuitenkaan ole sitovat, vaan teoksen osia voi kuunnella myös muualla tai toisissa kaupungeissa. Teoksen kuuntelupaikat ovat paikkoja, jonka kaltaisia löytyy kaikista kaupungeista. Niissä myös usein käyttäydytään stereotyyppisen turistin tavoin. Siinä missä Juha Hurme kulkee jättömaalla ja katsoo sitä kautta kaupunkia toisin, menee Susiluodon ja Nykyrin teos tavallaan itsestään selviin paikkoihin. Teos kuitenkin luo niihin vaihtoehtoisia maailmoja.

Vaikka Oratorio on jotain aivan muuta kuin näyttämöteos ja vaikka jokainen kokee sen omalla tavallaan, omassa rytmissään ja itse valikoiminaan vuoro- ja vuodenaikoina, se on samalla teos, joka tekee paluuta teatterin juurille. Teatteri oli antiikin Kreikassa ennen muuta yhdessä ajattelemista, ei tarinan tai draaman seuraamista. Oratorio kiinnittyy hiljaiseen hyvään, joka kasvaa kaupungin katveessa. Oratorio ei ole ainoastaan minun yksityisesti kokemani teos vaan sijaitsee koko ajan jossain minun, fyysisen paikan ja siellä kohtaamieni ihmisten välissä. Se luo tilapäisen yhteisön. Sitä ei tarvitse omistaa tai lainata, vaan se on koko ajan kenen tahansa ulottuvilla.  Se on yhtä aikaa ohimenevä ja pysyvä.

 

Maria Säkö

 

Share

Tsvetajevaa kieltenvälisessä limbossa

15.11.2017 :: Arvostelut

Marina Tsvetajeva

YLISTYS, hiljaa! Valitut runot 1912–1939.

Suom. Marja-Leena Mikkola

Siltala 2017, 228 s.

 

Tuhatyhdeksänsataaluvun ensimmäisinä vuosikymmeninä venäläinen runoilija oli kärsivä runoilija. Ei siksi, että kärsimyksen performoiminen olisi ollut muodissa, vaan yksinkertaisesti siksi, että aikakausi pani luovat henkilöt kärsimään vuosi vuodelta enemmän ja enemmän – ensin vallankumouksessa, sitten sodassa, sitten toisessa ja kolmannessa vallankumouksessa ja toisessa sodassa. Suhteellisen vapaamielisen ja esteettisesti anarkkisen 20-luvun jälkeen kärsimys huipentui luonnollisella tavalla – totalitaristisen hallinnon tuottamaan luonnottomaan kuolemaan.

Henkiset ja fyysiset ääritilat olivat monelle fakta, mutta vain harvalle esteettinen lähtökohta. Pikemmin aikakauden runoutta määrittää liike moniin eri suuntiin ja pyrkimys omaehtoisten esteettisten periaatteiden ja käytäntöjen hahmotteluun. Kymmen- ja kaksikymmenlukujen venäläisen runouden vallankumouksellisuutta on dokumentoitu esimerkiksi Poesian julkaisemassa Venäläisen avantgarden manifestit -antologiassa (2014). Sen teksteissä on usein eittämätön pyörän uudelleenkeksimisen tuntu, mutta pyrintöjen (harhaistenkin) moninaisuus, taiteen, filosofian ja politiikan risteyttäminen ja perustavien käsitteiden (sana, säe, kieli) uudelleenmäärittely todistavat poikkeuksellisesta optimismista, Venäjän historialle ominaisesta loikasta päättömästi eteenpäin.

Marina Tsvetajeva (1892–1941) oli tästä intellektuaalisesta huumasta erillään. Ei luonnonlapsimaisena veijarina ja kansansankarina kuten kapakkatappelija, maalaislyyrikko Sergei Jesenin vaan traagisena hahmona, joka kärsi yhtäläisesti elämässään ja runoissaan ja kuoli lopulta oman, ei Stalinin, käden kautta.

Tällainen on ainakin se myytti, joka Tsvetajevan hahmolle on luotu. Tämä on se tuntemisen rakenne, jota Marja-Leena Mikkolankin uusi suomennosvalikoima YLISTYS, hiljaa! tarjoaa lukemisen tueksi. Myytti toisinnetaan yli seitsemänkymmentä sivua pitkässä esipuheessa, joka puikkelehtii kiinnostavalla tavalla elämäkerrasta runoihin ja takaisin. Valitettavasti esipuheelle valittu panegyyrinen moodi ei tarjoa mahdollisuutta ottaa askelta taakse ja tarkkailla kriittisesti, mitä Tsvetajevasta on sanottu ja kirjoitettu. Mikkola turvautuu usein metafyysiseen kielenkäyttöön, joka kasaa pahaa-aavistamattomien runojen päälle raskasta, universaalia ja abstraktia merkitystaakkaa. Tällainen filosofeeraus on totta kyllä ominaista venäläisille kirjailijakuvahagiografioille, ja kaiketi sillä on funktionsa. Ehkä se ylläpitää sitä alati yhtä epäajanmukaiselta tuntuvaa slaavilaista fatalismia, joka aina joskus on osallisena jonkun Dostojevskin, Tsvetajevan tai Solženitsynin tuotannon synnyssä. Ehkä, mutta todennäköisesti ei. Toivoisin kriittisempää otetta tai ainakin tiivistämistä. Semminkin kun nimimerkillä Illuusian talossa kirjoittava kirjallisuudentutkija on Voima-lehden blogissa ilmestyneessä arviossaan löytänyt esipuheesta suuren määrän asiavirheitä.

En sano tätä vähätelläkseni Tsvetajevan merkitystä – ja vielä vähemmän vähätelläkseni hänen runoutensa laatua – vaan väittääkseni, että kääntääkseen – siis lukeakseen – onnistuneesti on riisuttava tuttu kieli yltään ja ristiinpukeuduttava, ajateltava käsittelemänsä tekstin identiteetti kokonaan uudestaan. Se on tietysti vaikeaa, ja se koskee myös kaikkea kohdetekstiin liittyvää tekstiä: kirjallisuushistoriaa, tutkimusta ja tulkintaa. Tässä Marja-Leena Mikkola on onnistunut erinomaisesti aikaisemmissa Anna Ahmatovan runojen käännöksissään. Ne elävät Suomen kieli- ja kulttuuriympäristössä itsenäisesti kuin pistokkaat.

Tsvetajevan kanssa on käynyt toisin, ja kenties syy on osaksi runoilijoiden erossa. Kun Ahmatova kirjoittaa pääsääntöisesti ajatus edellä, antaa Tsvetajeva kielen virrata ja merkitysten syntyä spontaaneina, miltei vahingonomaisina löydöksinä. Hänen kielensä on suorastaan äärimmäisen tiivistä, mikä tiiviys kumpuaa vahvasta rytmistä, kielen materiaalisen puolen vallasta merkitsevän ylitse, ja suuntautuneisuudesta kohti henkilökohtaista, partikulaaria, hermeettistä. Pitkissä ja kertovissa teksteissäänkin Tsvetajeva käyttää pääsääntöisesti nelisäkeistä, riimitettyä säkeistömuotoa, jonka ahtaus pusertaa kielestä ylimääräisen pois ja pakottaa jäljelle jäävät sanat tiiviiseen ja outoon keskinäiseen yhteyteen, kuin alkuaineet hyvin kuuman taivaankappaleen ytimessä. Jotkin tekstit, etunenässä pitkä ”Runoelma lopusta”, muistuttavat näyttämöohjeita ja vuorosanoja, jotka lukijan on näyteltävä ääneen tai mielessään ymmärtääkseen, miten ja minne teksti etenee.

Ketään suomalaista nykyrunoilijaa Tsvetajeva ei poetiikaltaan siis muistuta, mutta osittaiseksi verrokiksi kelpaisi joku Otto Mannisen ja Kaarlo Sarkian samanaikaisesti tiivis ja rehevä yhdistelmä. Näin materiaalin käsittelyn puolesta, mutta tematiikoiltaan näidenkin herrojen runot ovat rajatumpia ja sovinnaisempia kuin Tsvetajevan.

Mitä siis voi kääntäjä tehdä, kun tekstit on kirjoitettu kuin säveltämällä ja kun lähin verrannollinen poetiikka on kohdekielestä hylätty jo vuosikymmeniä sitten? Mikkola on päätynyt yrittämään sen pelastamista, mikä pelastettavissa on. Hänen käännöksensä tapailevat rytmiä ja soinnuttelua, joka alkutekstissä on täysinäinen ja vahva. Tätä metodia on käytetty jo ensimmäisissä, Neuvostolyriikkaa 3 -antologiassa (1978) ilmestyneissä Aila Meriluodon Tsvetajeva-käännöksissä, ja Mikkolan tulkinnat ovat hyvinkin lähellä näitä varhaisempia, paikoin jopa sanasta sanaan samoja. Niinpä sekä Meriluodon että Mikkolan käännösten ongelma on siinä, että koska alkutekstin vaikutelmaa on mahdoton välittää täydellisesti, tulee puolittain mitallisesta, puolittain riimitetystä suomenkielisestä tekstistä joka suhteessa hämmentävää.

Selkein osoitus käännösten ongelmista on se, että ainakin yhdestä runosta (”Selja”) on jätetty vaikeasti käännettäviä säkeistöjä pois. Runo on vahvalla tunteella ladattu sarja seljan kukintaa ylistäviä säkeistöjä, joissa kauneus asemoituu kuoleman ja elämän väliin ja vertautuu ruumiinosiin ja -eritteisiin, erityisesti vereen:

 

Millaiset värit puhkesivatkaan
myrkkyä makeampaan marjaan!
Punainen vaate – sinettilakka –
tulinen kajo helvetistä,
pienten korallihelmien loisto,
maksoittuneen veren maku!

 

Alkutekstissä (tarkistettu valituista runoista, Lenizdat klassika 2014: Jesli duša rodilas krylatoi) ruumiillisuus välittyy sanojen merkitystä voimakkaammin kielen materiaalista. Loppuriimin ja rytmin ohella säkeet ovat täynnä sisäistä riimiä, alku- ja sisäsoinnun voimalla eteneviä jaksoja ja foneettisia assosiaatioita, jotka määräävät ajatuksen suunnan. Tsvetajeva ottaa sanan ”selja” (”buzina”), jolla periaatteessa on vain arbitraarinen suhde merkitsemäänsä kasviin, ja säkeistö säkeistöltä kiinnittää huomion sanan äänteellisiin ominaisuuksiin rakentamalla runon kuvastoa ja retoriikkaa sellaisten sanojen varaan, jotka foneettisen kaltaisuuden tai kontrastin kautta vertautuvat ”buzinaan”:

 

”Buzina zelena zelena,”xxxxxxxx”vihreään! vihreään! vihreään!”

”Buzina kaznena, kaznena!”xxxx”Selja on mestattu, mestattu!”

”Buzina, bez uma, bez uma”xxxx(puuttuu käännöksestä)

 

Niin runon sana ylittää merkityksensä rajat ja tulee lähes kirjaimellisesti lihaksi. Arbitraarinen merkki muuttuu ikoniksi, jossa yhdistyvät kohde ja puhujan subjektiivinen ruumiillinen ja psyykkinen kokemus kohteesta.

Mikkolan käännös ei toimi tällä tavalla, mutta käyttää kuitenkin jonkin verran epäsäännöllistä alku- ja loppusointua sekä rytmittelyä, joka ei dominoi tekstiä eikä myöskään riitä sitomaan runon nopeasti kääntyilevää retoriikkaa ja kirjavaa kuvastoa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Niinpä huutomerkein merkityt ylitsevuotavat huudahdukset tuntuvat kömpelöiltä – käännöksen sanat eivät muutu puhtaaksi ääneksi.

Mikä koskee ”Seljaa”, koskee pitkälti myös muita valikoiman lyyrisiä runoja. Alkutekstin tiiviys on säilytetty, mutta koossapitävä, assosiaatioita luova voima – sanojen rytmi ja ääni – on häipynyt. Siksi tiukasti yhteen sidotut, vain etäisesti lausetta muistuttavat rytmiset sanakimput muuttuvat fragmentaarisiksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi:

 

Jumala – lauma.xxxxxBóga v ordé!
Aro – koppi –xxxxxxxliStép – kazemát –
paratiisi – sielläxxxxxlRaí – eto gdé –
missä ei puhuta!xxxxiNé govorját!

 

Tsvetajevan tapauksessa siis törmää ohittamattomasti ja ylitsepääsemättömästi runonkääntämisen ikuisimpaan kysymykseen: mitä muodolle on tehtävä? Väitän, ettei viime vuosisadan alun mitallista venäjää ole mahdollista kääntää tämän vuosisadan alun suomeksi etäännyttämättä tekstejä toisistaan hyvin radikaalisti. Suomenkielinen mitallinen runo ei ehtinyt kehittyä kyllin hienovaraiseksi ennen kuin se 1950-luvulla korvautui vapaarytmisellä kirjoittamisella. Venäläinen sanapainoon perustuva runomitta sitä vastoin oli 1910-lukuun mennessä kehittynyt jo lähes kolmensadan vuoden ajan. Se oli monimutkaisempi ja monipuolisempi kuin saman aikakauden paljon nuorempi suomalainen sanapainomitta. Se oli myös pesiytynyt kotimaansa kulttuuriin paljon tiiviimmin, ja siksi sitä kehitetään ja käytetään yhä edelleen. Kenties, jos hellaakoskelais-mustapääläinen metriikan uudistustyö olisi 1940- ja 1950-luvuilla saanut laajaa kannatusta ja suomenkieliseen kaunokirjalliseen kulttuuriin olisi kehittynyt pysyvä ja monipuolinen mitallisen runon kulttuuri, mitan käytön ja lukemisen kompetenssi, Tsvetajevaa olisi nykyään mahdollista kääntää rytmillisesti ja soinnullisesti.

Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta tämän ei tarvitse tarkoittaa, että runot jätetään kääntämättä tai käännetään huonosti. On vain käytettävä toisia keinoja kuin alkuteksti käyttää. Paras – ja myös lyhin – kohtaamani Tsvetajeva-käännös on Kaisa Ijäksen tekemä ja löytyy Riikka Pelon Tsvetajevaa käsittelevän Jokapäiväinen elämämme -romaanin (2013) alusta:

 

Paljaimmillaan rakkaus on rivi neulanpistoja.
Sauma, ei side eikä kilpi, vaan sauma.
Älä siis pyydä suojaa.

Sillä neulanpistot, joilla kuolleet on
ommeltu maahan
ovat lujat kuin tikit, joilla minut on
saumattu sinuun.

 

Mikkolan käännös taas pysyttelee lähellä alkutekstin syntaktista ja säerakennetta, mutta ilman selvää rytmiä, erilaisia riimejä ja alku- ja loppusointuja:

 

Ilman turhia muhkeita sanoja:
rakkaus – muistuttaa ommelta.

Ommel – ei side, ei suojakilpi.
– Älä anele suojelua! –
Niin kuin kuollut on maahan ommeltu –
niin minut on sinuun ommeltu.

 

Ijäksen käännös etäännyttää tekstin alkuperäisestä muodostaan ja ilmaisee sen uudelleen nykyrunon kielellä, joka ei kovin paljon eroa proosasta. Alkutekstin keinot korvautuvat toisilla: sisäinen riimi ja sanan ”sauma” (”šov”) äänteiden kantautuminen toisiin sanoihin korvautuvat yksinkertaisella leksikaalisella toistolla. Säkeet on järjestetty uudelleen niin, että alkutekstissä musikaalisuudesta syntyvä teho välittyy käännöksessä retoristen käänteiden, parallelismien ja rinnastusten kautta. Käännös on sekä kyllin välitön että kyllin monimutkainen ollakseen itsenäinen ja toimiva teksti. Tietysti sopii kysyä, onko Ijäksen käännöksessä enää lainkaan kysymys Tsvetajevasta.

Myös Hannu Helin, Liisa Viitanen ja Sergei Tšerašov ovat julkaisseet kattavan valikoiman Tsvetajevan runoja (Pulvis & Umbra, 1997). Nämä käännökset sijoittuvat vapaan ja sidotun, tiiviin ja lavean, väliin; ne eivät ole vailla ongelmia, mutta toimivat kuitenkin kohtuullisen hyvin. Erityinen etu suhteessa Mikkolan käännöksiin on siinä, että runojen välimerkitystä on suomalaistettu eivätkä tekstit vilise ajatusviivaa niin kuin alkutekstit ja Mikkolan käännökset vilisevät:

 

Sillä ilman mahtipontisia
turhia sanoja, rakkaus on sauma.

Sauma, eikä side, sauma, eikä kilpi.
Oi, älä pyydä apua!
sauma, jolla kuolleet on ommeltu maahan
on sauma, jolla minut on ommeltu sinuun kiinni.

 

Tsvetajevaa on suomeksi käännetty kohtalaisen paljon ja monella tapaa, eikä yksikään käännös ole ylitse muiden. Ehkä tehtävä tosiaan on mahdoton tai ehkä on odotettava Nabokovin peräänkuuluttamaa kääntäjäneroa, joka on samanaikaisesti näkemyksellinen runoilija, kaikkitietävä kielentutkija ja lahjakas jäljittelijä.

Mikkolan antologiassa sekä esipuhetta että käännöksiä vaivaa siis liika läheisyys alkuteksteihin ja niiden kirjoittajaan. Siksi runoja ei ole raaskittu reväistä ulos luonnollisesta elinympäristöstään ja ne ovat jääneet puoliksi – eivät sanoiltaan vaan rakenteeltaan ja syntaksiltaan – venäjänkielisiksi. Kenties vahvasti eläytyen niihin voisikin uppoutua, mutta se vaatii lukijalta melkoisia uskonlahjoja. Tietenkään ”ymmärtäminen” ja ”tulkitseminen” eivät ole mitenkään etusijallisia runouden lukemisen tapoja, mutta tuntoaistin, kuulon ja koko ruumiin käyttöönotto suhteessa luettuun edellyttää, että myös luettavalla tekstillä on oltava ruumis, elävä.

Lopuksi on vielä todettava, ettei tämä kaikki ole hienon kääntäjän- ja runoilijanuran tehneen Mikkolan syytä. Paljon olisi voitu tehdä kustantamossa runojen luettavuuden ja esipuheen rakenteen ja sisällön suhteen. Erityisesti esipuheessa kustannustoimittamisen puutteen huomaa kömpelöiden rakenteiden ja toistojen paljoudesta. Miksi näin? Onko kirjan kunnollisen toimittamisen esteenä ollut liika kohteliaisuus, kiire vai epävarmuus runouden äärellä?

 

Pauli Tapio

 

 

Share