Kategoriat
1|2010 Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus

Ajatus tämänkertaisesta Tuli&Savusta muotoutui vuosi sitten, kesällä 2009, kun toistakymmentä suomalaista runoilijaa kokoontui Saaren kartanoon. Runoilija Karri Kokon järjestämässä kaksiviikkoisessa visuaalisen runouden työpajassa syvennyttiin runouden visuaalisuuteen ja visuaaliseen runouteen monesta osanottajien kiinnostuksen osoittamasta suunnasta.

Saaressa harhailtiin, etsittiin, eksyttiin ja löydyttiin. Karri Kokon ja suomalaisrunoilijoiden lisäksi saimme nauttia kansainvälisestä seurasta: päävieraiden Geof ja Nancy Huthin sekä Christian Bökin lisäksi Suomen suvessa vieraili runoilija-kuraattori Tony Trehy. Ja kun paikalla oleili koko Tuli&Savun toimitus sekä monia lehden vakkariavustajia, tuntuu melkein mahdottomalta kuvitella, ettei tapaamisesta jäisi muistijälkien lisäksi myös painojälkiä.

Työpajassa esitelmöinyttä taidemaalari Silja Rantasta lainaten: ”Viime kesäinen symposiumi Mietoisissa teki minuun vaikutuksen. Tulohetkellämme istuitte pihalla leikaten kirjaimia vaahtomuovisista makuualustoista, ja sitten kuultiin runouden istuttamisesta DNA:han. Kuvataiteilijat eivät kokoonnu loma-aikoinaan yhteen pöydän ääreen kuulemaan toistensa teoksista ja tekemään taiteidenvälisiä tehtäviä.” Rantasen esitelmään perustuva kirjoitus Kirjainten maalaamisesta julkaistaan tämän lehden sivuilla. Saaren satoa on myös Geof Huthin visuaalisen runouden kritiikkiä käsittelevä essee ”Silmän ensisijaisuudesta ja muita ajatuksia visuaalisen runouden arvottamisesta”. Se myös julkaistaan englanniksi Tuli&Savun verkkosivuilla.

Tytti Heikkisen näyttävien runojen toteutus on vaatinut painolta paljon hyvää tahtoa. Yhteistyökumppanillemme Art-Print Oy:lle kiitos!

Visuaalisuus-teeman lisäksi lehti sisältää paljon laadukasta käännösrunoutta. Jouni Inkala on kääntänyt lehden avaavan runoilijan, ranskalaisen Patrick Beurard-Valdoyen, runoja. Lisäksi julkaisemme mm. katkelman Henri-Martin Barzunin polyfonisesta runoelmasta Orphéide, sekä siihen liittyvän Jacques Barzunin esseen. Esiin nousevat niin Créteilin luostarin merkitys sen aikaisen Ranskan nykykirjallisuudelle kuin Orphéiden suhde Stéphane Mallarmén Un coup de dés jamais n’abolira le hasard -runoonkin. Kokonaisuuden on suomentanut Veikko Suvanto.

Seuraava numero on erikoisnumero: lehden ”viides numero”, Tuli&Savu-kirja, jonka ensimmäisenä aiheena on ”kritiikki”. Tarkoitus on, että vuosittain ilmestyvässä erikoisnumerossa syvennetään lehdessä edellisvuonna käsiteltyjä teemoja.

Lehden tilaus uudistuu siten, että uusien tilaajien tilaukseen sisältyy Tuli&Savu-kirja. Toivomme hartaasti, että Te lehden vanhat tilaajat lisäisitte vuosikirjan tilaukseenne. Tämä tapahtuu helpoimmin käyttämällä lehden takasivun tilauskuponkia, tai raksimalla kohdan ”Liitän Tuli&Savu-kirjan lehden tilaukseen” lehden verkkosivuilla sijaitsevasta tilauslomakeesta.

Lehti kiittää opetusministeriötä ja Valtion kirjallisuustoimikuntaa Tuli&Savu-kirjan tekemisestä myös taloudellisesti mahdolliseksi.

Kirjoittanut Mikael Brygger

Mikael Brygger on helsinkiläinen päätoimitushenkilö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.