Kategoriat
Arvostelut

Syvällisesti pinnallisuudesta

V.S. Luoma-aho Mantra Poesia 2016 91 s.   Kuuleman mukaan eräissä itäisissä uskonnollisuuden muodoissa käytetyn henkisen harjoitteen eli mantran toistamiselle ei toistetun lauseen tai sanan merkityssisällön ymmärtäminen ole välttämätöntä. Tai kenties mantran tarkoitus on juuri tämä: lauseen, sanan tai tavun merkityssisältö katoaa, kun sitä toistetaan riittävän kauan ja kärsivällisesti. Runouden alueella klassinen esimerkki on Gertrude […]

Kategoriat
Arvostelut

Arkkirunoa kuoleman, menetyksen ja taiteen kohtaamisesta

  Raisa Jäntti Läpilyöntikipu Kaarinan kaupungin runokirjat 2015 102 s.   Heinäkuussa vuonna 1975 hollantilainen performanssitaitelija Bas Jan Ader lähti Atlantin ylitykseen Yhdysvaltain Cape Codin nimimaalta pienellä, alle neljämetrisellä veneellä. Aderin yksinpurjehduksen oli määrä olla osa P. D. Ouspenskin G.I. Gurdjieffista kertovan kirjan mukaan nimettyä performanssia In Search of the Miraculous. Kolme viikkoa matkalle lähdön […]

Kategoriat
Arvostelut

Naiivia ja sentimentaalista yhteiskunnallisuutta

    Susinukke Kosola (toim.): Torasäkeet   Kolera 2015, 88 s.   Kotimaisessa nykyrunokeskustelussa yhteiskunnallisuuden tematisoiminen ei ole aivan ainutlaatuinen ilmiö. Vuonna 2012 Osuuskunta Poesia julkaisi Puheenvuoroja nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta -kirjasen, jossa kotimaisen runous- ja kirjallisuuskentän toimijat pohtivat teemaa erilaisista näkökulmista. Niin ikään Kristian Blombergin, Teemu Mannisen ja Henriikka Tavin kirjoittamassa ”2000-luvun runous” -hakusana-artikkelissa (T&S 4/2009) […]

Kategoriat
Arvostelut

Kosmisen nihilismin kosmologinen mallinnus?

  Kai Kajander: Supersäikeet. Otava 2014. 84 s.   Teoreettisessa fysiikassa säieteoria on eräs ehdokas ”kaiken teoriaksi”. Tällä tarkoitetaan tavoitetta selittää fysiikan tunteman maailmankaikkeuden rakenne ja muoto vetoamalla yhteen ainoaan nimittäjään tai teoriaan. Kyse on siis osin reduktionistisestakin pyrkimyksestä palauttaa maailmankaikkeuden suunnaton moninaisuus yhdellä ainoalla selitysmallilla käsitettäväksi. Nimestäänkin johtuen Kai Kajanderin esikoiskokoelma tai pikemminkin esikoisrunoelma […]