Sini Mononen


Musiikin ja kirjallisuuden alueella

11.8.2019 :: Arvostelut

Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja Toim. Siru Kainulainen, Liisa Steinby ja Susanna Välimäki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2018, 429 s.   Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja tavoittelee musiikin ja kirjallisuuden yhteisiä alueita: yhtäältä sitä, kuinka musiikillinen ajattelu ilmenee kirjallisuudessa, ja toisaalta sitä, millaisia sanataiteelle tyypillisiä piirteitä voidaan löytää musiikista. Antologia lähtee liikkeelle äänestä kirjallisuutta ja musiikkia yhdistävänä elementtinä. […]

» Lue lisää