Kategoriat
Arvostelut

Ihmisyys on epäonnistumista

Aki Salmela Eläimen varjo Tammi 2019, 92 s.   Ihmisten ja muiden eläinten välisiä suhteita neuvotellaan jatkuvasti uudelleen. Osa neuvottelun ihmisäänistä painottaa lajirajat ylittävää kommunikaatiota, yhteistä tekemistä ja jaettuja tunteita. Esimerkiksi filosofi Cynthia Willett (2014) kannustaa pohtimaan, mikä on erilajisten eläinten mielestä hauskaa ja miten nauru yhdistää meitä yli lajirajojen. Tieteentutkija Donna Haraway (esim. 2003) […]

Kategoriat
nro 98 Sisällysluettelot

nro 98

Kategoriat
Artikkelit nro 98 Pääkirjoitukset

Luvun luku

  ”kirjoita numerot, laske kirjaimet” — Juri Joensuu, Valohuppu   Nykymuotoisen aakkoston ajatellaan syntyneen noin 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua, kun kreikkalaiset omaksuivat foinikialaisilta konsonanttiaakkoston ja lisäsivät siihen vokaalit. On esitetty, että kreikkalainen aakkosto kehittyi rakenteeltaan sellaiseksi kuin kehittyi, jotta sillä voisi mahdollisimman tarkasti merkitä muistiin Homeroksen eepokset ja niiden runokielen nyanssit. Friedrich Kittler, saksalaisen mediateorian monineuvo, […]

Kategoriat
Artikkelit nro 98

Novel Narratives for a New Readership. Interview with Isabel Waidner

  Isabel Waidner is a German-born author living in London. In June 2019 I interviewed Waidner about their work as a writer, editor and academic working on queer experimentalism. The novels Gaudy Bauble (2017) and We Are Made of Diamond Stuff (2019) were published by Dostoyevsky Wannabe, an independent press focusing on new experimental literature. […]

Kategoriat
Uutiset

Vuoden 2020 teemoja

Vuoden 2020 ensimmäisen numeron aiheena ovat lajihybridit ja hybridilajit, toisin sanoen sellaiset teokset, jotka yhdistelevät eri lajeja, sijoittuvat lajien väliin tai muuten haastavat lajimäärittelyjä. Keskitymme erityisesti tekstilajien risteymiin ja niiden välisiin hämärävyöhykkeisiin, kuten runouden, esseistiikan ja kertovan tekstin suhteisiin, mutta sivuamme myös tekstien yhteyksiä muihin moodeihin ja medioihin. Materiaalia voi tarjota marraskuun 2019 loppuun mennessä. […]

Kategoriat
Arvostelut

Performoitua häikkää

Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen ikkööhäik – I’m ok Forlaget Gestus 2018, 95 s. Performanssi, 10.1.2019, Publics, Sturenkatu 37–41 4b, Helsinki.   Tuomas Taskinen: Kävimme yhdessä ikkööhäikin julkkareissa 10.1.2019 Publics-galleriassa Helsingissä. Vaikka kirjan tekijöiden Anne Naukkarisen ja Maarit Mustosen äidinkieli on suomi, virallisessa osuudessa ei puhuttu sanaakaan suomea – julkkarit koostuivat galleristi Paul O’Neillin englanninkielisistä […]

Kategoriat
Arvostelut

Humanismin uni Scipiosta

Francesco Petrarca Africa. Laulu sankaruudesta ja ihmisyydestä Suom. Maija-Leena Kallela & Teivas Oksala Basam Books 2019, 447 s.   Homeroksesta alkaen eepos on kohonnut aikojen aktiivisuudesta historialliseen korkeuteen. Se on menneisyyden valonhämyn hehkuun kietoutunut ylevä kuva sankarien luonteenlujuudesta, vahvasta tahdosta ja kohtalon vääjäämättömyydestä. Raivoavien taisteluiden ja tunteiden taustalla vallitsee silti aina melankolinen rauha: kaikki tämä […]

Kategoriat
Arvostelut

Menetelmällistä kirjallisuutta Oulipon jälkeen/mukaan

Teemu Ikonen (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia Post-Oulipo ry & Mahdollisen Kirjallisuuden Seura 2018, 384 s.   Vaikka menetelmällisellä kirjoittamisella on jo pitkät perinteet ja laajassa mielessä kaikki kirjoitus nojaa eriasteisiin sääntöihin, on nimenomaisesti Ranskassa vuonna 1960 perustettu Oulipo-ryhmä (Ouvroir de littérature potentielle) kehittänyt menetelmällisyydestä, proseduraalisuudesta, erityisen kirjoittamisen taidon ja taiteen. Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran piirissä virinnyttä […]