Jutut kuukausittain: marraskuu 2019


Vuoden 2020 teemoja

9.11.2019 :: Uutiset

Vuoden 2020 ensimmäisen numeron aiheena ovat lajihybridit ja hybridilajit, toisin sanoen sellaiset teokset, jotka yhdistelevät eri lajeja, sijoittuvat lajien väliin tai muuten haastavat lajimäärittelyjä. Keskitymme erityisesti tekstilajien risteymiin ja niiden välisiin hämärävyöhykkeisiin, kuten runouden, esseistiikan ja kertovan tekstin suhteisiin, mutta sivuamme myös tekstien yhteyksiä muihin moodeihin ja medioihin. Materiaalia voi tarjota marraskuun 2019 loppuun mennessä. […]

» Lue lisää

Share

Performoitua häikkää

3.11.2019 :: Arvostelut

Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen ikkööhäik – I’m ok Forlaget Gestus 2018, 95 s. Performanssi, 10.1.2019, Publics, Sturenkatu 37–41 4b, Helsinki.   Tuomas Taskinen: Kävimme yhdessä ikkööhäikin julkkareissa 10.1.2019 Publics-galleriassa Helsingissä. Vaikka kirjan tekijöiden Anne Naukkarisen ja Maarit Mustosen äidinkieli on suomi, virallisessa osuudessa ei puhuttu sanaakaan suomea – julkkarit koostuivat galleristi Paul O’Neillin englanninkielisistä […]

» Lue lisää

Share

Humanismin uni Scipiosta

3.11.2019 :: Arvostelut

Francesco Petrarca Africa. Laulu sankaruudesta ja ihmisyydestä Suom. Maija-Leena Kallela & Teivas Oksala Basam Books 2019, 447 s.   Homeroksesta alkaen eepos on kohonnut aikojen aktiivisuudesta historialliseen korkeuteen. Se on menneisyyden valonhämyn hehkuun kietoutunut ylevä kuva sankarien luonteenlujuudesta, vahvasta tahdosta ja kohtalon vääjäämättömyydestä. Raivoavien taisteluiden ja tunteiden taustalla vallitsee silti aina melankolinen rauha: kaikki tämä […]

» Lue lisää

Share

Menetelmällistä kirjallisuutta Oulipon jälkeen/mukaan

3.11.2019 :: Arvostelut

Teemu Ikonen (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia Post-Oulipo ry & Mahdollisen Kirjallisuuden Seura 2018, 384 s.   Vaikka menetelmällisellä kirjoittamisella on jo pitkät perinteet ja laajassa mielessä kaikki kirjoitus nojaa eriasteisiin sääntöihin, on nimenomaisesti Ranskassa vuonna 1960 perustettu Oulipo-ryhmä (Ouvroir de littérature potentielle) kehittänyt menetelmällisyydestä, proseduraalisuudesta, erityisen kirjoittamisen taidon ja taiteen. Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran piirissä virinnyttä […]

» Lue lisää

Share